Zaglavljen papir u finišeru za brošure

 1. Otvorite vrata G, a zatim uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 2. Otvorite vrata J.

 3. Otvorite vrata H.

 4. Uklonite zaglavljeni papir sa svake od sledećih lokacija.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 5. Izvucite uređaj za pravljenje brošura.

 6. Uklonite zaglavljeni papir sa svake od sledećih lokacija.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 7. Gurnite uređaj za pravljenje brošura nazad na mesto.

 8. Zatvorite vrata H i J.