Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

 1. Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

 2. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 3. Otvorite vrata C da biste uklonili sve delove papira.

  ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

  Napomene:

 4. Zatvorite vrata.

 5. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

 6. Ponovo ubacite papir.