Punjenje fioke za 2500 listova

Fioka za 2500 listova podržava samo jednu veličinu papira, A4 ili Letter. Da biste proverili podržane veličine papira, izvucite fioku, pa sa donje strane pronađite indikator veličine.

ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.
  1. Izvucite fioku.

    Napomene:

  2. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

  3. Tabak postavite sa desne strane, a zatim i sa leve strane.

  4. Umetnite fioku.

  5. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Konfiguracija fioke > Prepoznavanje veličine.

  6. Izaberite fioku i veličinu papira.