Punjenje fioke za 3000 listova

Fioka za 3000 listova podržava samo jednu veličinu papira, A4 ili Letter.

ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.
  1. Otvorite vrata F, a zatim podignite valjak za uvlačenje.

    Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli oštećenja i slabe performanse, nemojte da dodirujete valjke za uvlačenje.
  2. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

  3. Tabak ubacite tako da strana za štampu bude okrenuta nadole.

  4. Spustite valjak za uvlačenje, a zatim zatvorite vrata.

  5. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Konfiguracija fioke > Prepoznavanje veličine.

  6. Izaberite fioku i veličinu papira.