Punjenje višenamenskog ulagača

 1. Otvorite višenamenski ulagač.

 2. Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

 3. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

 4. Ubacite papir, odnosno specijalne medijume.

  Kada koristite memorandum, uradite jednu od sledećih stvari:

  Jednostrano štampanje

  Dvostrano štampanje


  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da koristite koverte sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljvim trakama.
 5. Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara ubačenom papiru.