Punjenje fioka

ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.
  1. Izvucite fioku.

    Napomena: Nemojte da uklanjate fioku dok štampač štampa.
  2. Podesite vođice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

  3. Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

  4. Stavite papir.

  5. Umetnite fioku.

    Ako ubacujete papir koji nije obični, pomoću kontrolne table podeste veličinu i tip papira u skladu sa ubačenim papirom.