Izveštaji

Stranica sa postavkama menija

Stavka menija

Opis

Stranica sa postavkama menija

Odštampajte izveštaj koji sadrži menije štampača.


Uređaj

Stavka menija

Opis

Informacije o uređaju

Odštampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.

Statistika uređaja

Odštampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala.

Lista profila

Odštampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.

Izveštaj o sredstvu

Odštampajte izveštaj koji sadrži serijski broj i ime modela štampača.


Štampanje

Stavka menija

Opis

Odštampaj fontove

PCL fontovi

PS fontovi

Štampajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.

Odštampaj direktorijum

Odštampajte resurse sačuvane na fleš uređaju ili čvrstom disku.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran fleš uređaj ili čvrsti disk.


Mreža

Stavka menija

Opis

Stranica za podešavanje mreže

Odštampajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Wi-Fi Direct – povezani klijenti

Odštampajte stranicu sa listom uređaja koji su povezani na štampač pomoću funkcije Wi-Fi Direct.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući Wi-Fi Direct podešeno na Uključeno.