Premeštanje štampača

Premeštanje štampača na drugo mesto

ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:
Napomena: Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.

Transport štampača

Uputstva za transport potražite ovde: http://support.lexmark.com ili se obratite korisničkoj podršci.