Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili delove i potrošni materijal u SAD, pozovite 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima potrošnog materijala kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite www.lexmark.com ili kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

Napomena: Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.

Provera statusa delova i potrošnog materijala

 1. Na početnom ekranu dodirnite Status/potrošni materijal.

 2. Izaberite delove ili potrošni materijal koji želite da proverite.

 3. Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

Naručivanje kertridža sa tonerom

Napomene:

Kertridži sa tonerom Lexmark CS921 i CS923

Kertridži sa tonerom

Kataloški broj

Crna

76C00K0

Cijan

76C00C0

Magenta

76C00M0

Žuta

76C00Y0


Kertridži sa tonerom Lexmark CS923

Kertridž sa tonerom za veliki obim štampanja

Kataloški broj

Crna

76C0HK0

Cijan

76C0HC0

Magenta

76C0HM0

Žuta

76C0HY0


Kertridži sa tonerom Lexmark CS927

Kertridži sa tonerom

Kataloški broj

Crna

77B00K0

Cijan

77B00C0

Magenta

77B00M0

Žuta

77B00Y0


Naručivanje jedinice fotoprovodnika

Stavka

Broj dela

Jedinica crnog fotoprovodnika

76C0PK0

Jedinica fotoprovodnika u boji

76C0PV0


Naručivanje boce otpadnog tonera

Stavka

Broj dela

Boca otpadnog tonera

54G0W00


Naručivanje kertridža za heftanje

Stavka

Broj dela

Kertridži za heftanje

25A0013


Naručivanje kompleta za održavanje

Kompleti za održavanje Lexmark CS921, CS923 i CS927

Kompleti za održavanje

Kataloški broj

200K MPF komplet za održavanje

41X1977

600K CMY komplet za održavanje razvijača

41X1594

Komplet za održavanje crnog razvijača

41X1598

komplet za održavanje HCF valjaka

41X1874


Kompleti za održavanje Lexmark CS921 i CS927

Kompleti za održavanje

Kataloški broj

300K komplet za održavanje prenosnog kaiša

41X1593

Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 100 V

41X2060

Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 110 V

41X2061

Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 120 V

41X1860

Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 230 V

41X1861


Kompleti za održavanje Lexmark CS923

Kompleti za održavanje

Kataloški broj

300K komplet za održavanje prenosnog kaiša

41X2090

Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera

41X1505


Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Obaveštenja.

 3. U meniju Potrošni materijal kliknite na Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu.

 4. Odaberite obaveštenje za svaki potrošni materijal.

 5. Primenite promene.