Uređaj

Željene postavke

Stavka menija

Opis

Jezik za prikaz

Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.

Zemlja/region

Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.

Pokreni početno podešavanje

Isključeno*

Uključeno

Pokrenite čarobnjak za podešavanje.

Tastatura

Tip tastature

Izaberite jezik kao tip tastature.

Napomena: Možda se neće prikazati sve vrednosti za Tip tastature, odnosno, mogu da zahtevaju da bude instaliran specijalni hardver kako bi se pojavile.

Prikazane informacije

Tekst za prikaz 1 (IP adresa*)

Tekst za prikaz 2 (Datum/vreme*)

Prilagođeni tekst 1

Prilagođeni tekst 2

Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.

Datum i vreme

Konfiguriši

Trenutni datum i vreme

Ručno podesi datum i vreme

Format datuma (MM-DD-YYYY*)

Format vremena (12 sati A.M./P.M.*)

Vremenska zona (UTC-5:00*)

Network Time Protocol

Omogući NTP (Uključeno*)

NTP server

Omogući potvrdu identiteta

Konfigurišite datum i vreme štampača i vremenski protokol mreže.

Veličine papira

SAD*

Metričke

Naveli mernu jedinicu za veličine papira.

Napomena: Izbor zemlje ili regiona u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.

Osvetljenost ekrana

20–100% (100*)

Podesite osvetljenost ekrana.

Pristup fleš jedinici

Omogućeno*

Onemogućeno

Omogućite pristup fleš jedinici.

Dozvoli uklanjanje pozadine

Isključeno

Uključeno*

Navedite da li je dozvoljeno uklanjanje pozadine.

Zvučne povratne informacije

Povratne informacije dugmadi (Uključeno*)

Jačina zvuka (5*)

  • Omogućite zvučne povratne informacije za pritiskanje dugmadi, interakciju na tabli, upite za ubacivanje papira i obaveštenja o greškama.

  • Podesite jačinu zvuka povratnih informacija.

Istek vremena ekrana

5–300 sekundi (60*)

Podesite vreme mirovanja pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.


Eko-režim

Stavka menija

Opis

Štampanje

Strane (1-strano*)

Redosled stranica po strani (Isključeno*)

Zatamnjenost tonera (4*)

Ušteda boje (Isključeno*)

Konfigurišite postavke štampanja štampača.


Udaljena tabla za rukovanje

Stavka menija

Opis

Spoljna VNC veza

Nemoj da dozvoliš*

Dozvoli

Povežite spoljni Virtual Network Computing (VNC) klijent radi pokretanja udaljene table za rukovanje.

Tip potvrde identiteta

Ništa*

Standardna potvrda identiteta

Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente.

Lozinka za VNC

Navedite lozinku za povezivanje na server za VNC klijente.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Tip potvrde identiteta podešen na Standardna potvrda identiteta.


Obaveštenja

Stavka menija

Opis

Svetlosni indikator greške

Isključeno

Uključeno*

Podesite svetlosni indikator tako da se uključi kada dođe do greške štampača.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Kontrola alarma

Isključeno

Jedan*

Neprekidno

Podesite broj oglašavanja alarma kada štampač zahteva intervenciju korisnika.

Potrošni materijal

Prikaži procene za potrošni materijal

Prikaži procene*

Nemoj da prikazuješ procene

Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.

Potrošni materijal

Alarm kertridža (Jedan*)

Alarm za heftanje (Isključeno*)

Alarm za bušenje rupa (Isključeno*)

Podesite broj oglašavanja alarma kada je kertridž sa tonerom skoro prazan, kada je kertridži za heftanje prazan ili kada je odeljak za otpatke od bušenja rupa pun ili nije postavljen.

Napomena: Alarm za heftanje i Alarm za bušenje rupa prikazuju se samo kada su opcije izlaza instalirane.

Potrošni materijal

Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu

Podesite jedinicu koju štampač koristi za procenu upotrebe potrošnog materijala i aktiviranje prilagođenih obaveštenja kada je potrebna intervencija korisnika.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.

Podešavanje upozorenja za e-poštu

Podešavanje e-pošte

Primarni SMTP mrežni prolaz

Port primarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)

Sekundarni SMTP mrežni prolaz

Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)

SMTP istek vremena (30 sekundi*)

Adresa za odgovor

Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor (Isključeno*)

Koristi SSL/TLS (Onemogućeno*)

Obavezni pouzdani sertifikat (Uključeno*)

Potvrda identiteta SMTP servera (Nije potrebna potvrda identiteta*)

E-poruka koju je pokrenuo uređaj (Nijedna*)

E-poruka koju je pokrenuo korisnik (Nijedna*)

Koristi akreditive uređaja za Active Directory (Isključeno*)

ID korisnika uređaja

Lozinka uređaja

Kerberos 5 OBLAST

NTLM Domain

Onemogući grešku „SMTP server nije podešen“ (isključeno*)

Konfigurišite SMTP server za slanje e-pošte grupi unapred definisanih adresa e-pošte kada dođe do određenih događaja na štampaču.

Sprečavanje grešaka

Pomoć za zaglavljivanje

Isključeno

Uključeno*

Podesite štampač tako da automatski izbaci prazne stranice ili stranice sa delimičnim otiscima nakon uklanjanja zaglavljene stranice.

Sprečavanje grešaka

Automatsko nastavljanje

Isključeno

Uključeno* (5 sekundi)

Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništi određena stanja koja zahtevaju intervenciju korisnika.

Sprečavanje grešaka

Automatski ponovo pokreni

Automatski ponovo pokreni

Ponovo pokreni kada miruje

Uvek ponovo pokreni*

Nikada nemoj ponovo da pokrećeš

Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.

Sprečavanje grešaka

Automatski ponovo pokreni

Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja

1–20 (2*)

Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.

Sprečavanje grešaka

Automatski ponovo pokreni

Prozor za automatsko ponovno pokretanje

1–525600 sekundi (720*)

Podesite vreme pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.

Sprečavanje grešaka

Prikaži grešku za kratak papir

Uključeno

Automatsko brisanje*

Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir.

Napomena: Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira.

Sprečavanje grešaka

Zaštita stranice

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da obradi celu stranicu u memoriju pre nego što je odštampa.

Oporavak od zaglavljivanja sadržaja

Oporavak od zaglavljivanja

Isključeno

Uključeno

Automatski*

Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.


Upravljanje energijom

Stavka menija

Opis

Profil režima mirovanja

Štampanje iz režima mirovanja

Održi aktivnost nakon štampe

Aktiviraj režim mirovanja nakon štampe*

Podesite štampač tako da ostane u režimu spremnosti ili da se vrati u režim mirovanja nakon štampanje.

Istek vremena

Režim mirovanja

1–120 minuta (15*)

Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.

Istek vremena

Istek vremena za hibernaciju

Onemogućeno

1 čas

2 časa

3 časa

6 časa

1 dan

2 dana

3 dana*

1 nedelja

2 nedelje

1 mesec

Podesite vreme do isključivanja štampača.

Istek vremena

Istek vremena hibernacije pri povezivanju

Hibernacija

Bez hibernacije*

Podesite Istek vremena za hibernaciju tako da isključi štampač dok ostoji aktivna Ethernet veza.

Planiraj režime napajanja

Planovi

Dodaj novu plan

Zakažite kada štampač prelazi u režim mirovanja ili hibernacije.


Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark

Stavka menija

Opis

Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark

Iskorišćenost potrošnog materijala i stranica

Performanse uređaja

Ništa*

Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark.

Napomena: Vreme slanja informacija se pojavljuje samo kada za Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark izaberete bilo koju opciju osim Nijedno.

Vreme slanja informacija

Početno vreme

Vreme zaustavljanja


Pristupačnost

Stavka menija

Opis

Interval za dvostruko pritiskanje tastera

0–5 (0*)

Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač ignoriše dvostruko pritiskanje tastera na povezanoj tastaturi.

Početno odlaganje ponavljanja tastera

0,25–5 (1*)

Podesite trajanje početnog odlaganja u sekundama pre nego što ponavljajući taster počne da se ponavlja.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.

Brzina ponavljanja tastera

0,5–30 (30*)

Podesite broj pritisaka u sekundi za ponavljajući taster.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.

Produžavanje isteka vremena ekrana

Isključeno*

Uključeno

Omogućite korisniku da ostane na istoj lokaciji i resetujte tajmer za istek vremena ekrana kada se završi, umesto da se vratite na početni ekran.

Jačina zvuka za slušalice

1–10 (5*)

Podesite jačinu zvuka za slušalice.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice.

Omogući glasovno navođenje kada su povezane slušalice

Isključeno*

Uključeno

Omogućite glasovno navođenje kada su slušalice povezane na štampač.

Izgovaraj lozinke/PIN kodove

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da izgovara lozinke ili PIN kodove.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik.

Brzina govora

Veoma sporo

Sporo

Normalni*

Brzo

Brže

Veoma brzo

Brzo

Veoma brzo

Najbrže

Podesite brzinu govora za glasovno navođenje.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik.


Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Stavka menija

Opis

Vrati postavke

Vrati sve postavke

Vrati postavke štampača

Vrati postavke mreže

Vrati postavke aplikacija

Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača.


Održavanje

Meni Konfiguracija

Stavka menija

Opis

USB konfiguracija

USB PnP

1*

2

Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računarom.

USB konfiguracija

USB brzina

Puno

Automatski*

Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine.

Konfiguracija fioka

Prepoznavanje veličine

Prepoznavanje [x] fioke (Uključeno*)

Prepoznavanje fioke 3 (Letter*)

Prepoznavanje Oficio/Folio (Folio*)

Prepoznavanje Statement/A5 (Prepoznavanje Statement*)

Prepoznavanje Executive/B5 (Prepoznavanje Exec*)

Podesite fioku tako da automatski otkrije veličinu papira koji je umetnut u nju.

Konfiguracija fioka

Povezivanje fioka

Automatski*

Isključeno

Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.

Konfiguracija fioka

Prikaži poruku za umetanje fioke

Isključeno

Samo za nepoznate veličine*

Uvek

Prikažite poruku o izboru veličine i tipa papira nakon umetanja fioke.

Konfiguracija fioka

Upiti za papir

Automatski*

Višenamenski ulagač

Ručno ulaganje papira

Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.

Konfiguracija fioka

Upiti za koverte

Automatski*

Višenamenski ulagač

Ručno ulaganje koverte

Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.

Konfiguracija fioka

Radnja za upite

Upit korisniku*

Nastavi

Koristi trenutno

Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.

Izveštaji

Stranica sa postavkama menija

Evidencija događaja

Pregled evidencije događaja

Statistika provere ispravnosti

Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.

Upotreba potrošnog materijala i brojači

Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala

Resetujte istoriju upotrebe potrošnog materijala, kao što su preostali broj stranica i dana, na fabrički nivo.

Upotreba potrošnog materijala i brojači

Prilagođavanje velikih medija (Isključeno*)

Odredite da li ćete odštampati vrednosti brojača klikova u izveštajima.

Emulacije štampača

PPDS emulacija

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.

Emulacije štampača

PS emulacija

Isključeno

Uključeno*

Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PS protoka podataka.

Emulacije štampača

Bezbednost emulatora

Vremensko ograničenje stranice

0–60 (60*)

Podesite vremensko ograničenje stranice tokom emulacije.

Emulacije štampača

Bezbednost emulatora

Resetuj emulator nakon zadatka

Isključeno*

Uključeno

Resetujte emulator nakon zadatka štampanja.

Emulacije štampača

Bezbednost emulatora

Onemogući pristup porukama štampača

Isključeno

Uključeno*

Onemogućite pristup poruci štampača tokom emulacije.

Konfiguracija štampanja

Režim Samo crna

Isključeno*

Uključeno

Odštampajte zadatke koji nisu kopiranje u skali sivih tonova.

Konfiguracija štampanja

Preklapanje boje

Isključeno

1

2*

3

4

5

Poboljšajte otiske radi kompenzovanja pogrešne registracije u štampaču.

Konfiguracija štampanja

Izoštravanje fonta

0–150 (24*)

Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekrani visoke frekvencije.

Na primer, ako je vrednost 24, svi fontovi veličine 24 ili manje koriste ekrane visoke frekvencije.

Operacije uređaja

Tihi režim

Isključeno*

Uključeno

Prebacite štampač u tihi režim.

Napomena: Omogućavanje ove postavke usporava sveukupni rad štampača.

Operacije uređaja

Bezbedni režim

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da radi u specijalnom režimu, u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima.

Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dokumente štampa jednostrano, čak i ako je za zadatak podešeno dvostrano štampanje.

Operacije uređaja

Obriši prilagođeni status

Obrišite korisnički definisane niske za prilagođene poruke Podrazumevano ili Alternativno.

Operacije uređaja

Obriši sve daljinski instalirane poruke

Obrišite poruke koje su daljinski instalirane.

Operacije uređaja

Automatski prikaži ekrane sa greškama

Isključeno

Uključeno*

Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u trajanju koje je jednako postavci Istek vremena ekrana.

Operacije uređaja

Automatska stabilizacija slike

Isključeno

Uključeno* (700)

Podesite štampač tako da prepoznaje tip papira koji se ubacuje.

Operacije uređaja

Omogući opcioni paralelni port

Isključeno*

Uključeno

Omogućite opcioni paralelni port.

Napomena: Kada se postavka promeni, štampač se ponovo pokreće.

Konfiguracija aplikacija

LES aplikacije

Isključeno

Uključeno*

Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije.

Napomene:

  • Kada se postavka promeni, štampač se ponovo pokreće.
  • Kada je podešeno na Uključeno, ova postavka nema uticaj na ugrađene aplikacije.

Brisanje na kraju radnog veka

Stavka menija

Opis

Brisanje na kraju radnog veka

Poslednje spasavanje memorije

Poslednje spasavanje čvrstog diska

Prikažite informacije o poslednjem spasavanju memorije ili čvrstog diska štampača.

Napomena: Poslednje spasavanje čvrstog diska se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.

Brisanje na kraju radnog veka

Spasi sve informacije u postojanu memoriju

Obriši sve postavke štampača i mreže

Obriši sve aplikacije i postavke aplikacija

Obriši sve prečice i postavke prečica

Spasi sve informacije na čvrstom disku

Obriši preuzimanja (briše sve makroe, fontove, PPO-e itd.)

Obriši zadatke iz bafera

Obriši zadržane zadatke

Obrišite sve informacije na postojanoj memoriji i informacije na čvrstom disku.

Napomena: Spasi sve informacije na čvrstom disku prikazuje se samo ako kada je instaliran čvrsti disk.


Vidljive ikone na početnom ekranu

Meni

Opis

Status/potrošni materijal

Red za čekanje za zadatke

Promeni jezik

Adresar

Obeleživači

Zadržani zadaci

USB

Profili aplikacija

Prilagođavanje ekrana

Ekološke postavke

Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu.


O ovom štampaču

Stavka menija

Opis

Oznaka sredstva

Prikažite serijski broj štampača.

Lokacija štampača

Navedite lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.

Obratite se

Personalizujte ime štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.

Izvezi konfiguracionu datoteku na USB

Izvezite konfiguracionu datoteku na fleš uređaj.

Izvezi komprimovane evidencije na USB

Izvezite komprimovane datoteke evidencije na fleš uređaj.

Pošalji evidenciju

Otkaži

Pošalji

Šaljite dijagnostičke informacije kompaniji Lexmark.