Konfiguracije štampača

Napomena: Postavite štampač na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.

Osnovni model

Osnovni model štampača i njegovi delovi

1

Kontrolna tabla

2

Višenamenski ulagač

3

Standardna fioka od 2 x 500 listova

4

Standardna polica


Konfigurisani model

ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.
Konfigurisani model štampača i njegovi delovi

1

Finišer za heftanje

Napomene:

  • Ova opcija nije podržana ako je drugi finišer instaliran.
  • Ova opcija je podržana samo na nekim modelima štampača.

2

Opciona fioka od 3000 listova

Napomena: Ova opcija je podržana samo ako je instalirana još jedna opciona fioka.

3

Opciona fioka od 2 x 500 listova

4

Opciona fioka od 2500 listova

5

Finišer

  • Finišer za heftanje i bušenje rupa

  • Finišer za brošure