Štampanje liste direktorijuma

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Odštampaj > Odštampaj direktorijum.