Štampanje liste uzoraka fontova

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Odštampaj > Odštampaj fontove.

  2. Dodirnite stavku PCL fontovi ili PS fontovi.