Štampanje sa fleš uređaja

 1. Priključite fleš uređaj.

  Napomene:

 2. Na ekranu dodirnite dokument koji želite da odštampate.

  Ako je potrebno, konfigurišite druge postavke štampe.

 3. Pošaljite zadatak štampe.

  Da biste odštampali drugi dokument, dodirnite USB jedinica.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.