Zamena delova i potrošnog materijala

Zamena kertridža sa tonerom

 1. Otvorite vrata A.

 2. Uklonite kertridž sa tonerom.

 3. Otpakujte novi kertridž sa tonerom.

 4. Tri puta protresite kertridž sa tonerom.

 5. Umetnite novi kertridž sa tonerom.

 6. Uklonite bocu za otpadni toner.

 7. Pomoću brisača glave za štampanje očistite sočivo glave za štampanje.

 8. Vratite brisač na mesto.

 9. Umetnite bocu otpadnog tonera, a zatim zatvorite vrata.

Zamena jedinice fotoprovodnika

 1. Otvorite vrata A.

 2. Uklonite bocu za otpadni toner.

 3. Uklonite jedinicu fotoprovodnika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Neki delovi štampača mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Pre nego što dodirnete bilo koji deo ili komponentu u oblasti označenoj sa simbolom osetljivosti na statički elektricitet, dodirnite metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.
 4. Otpakujte novu jedinicu fotoprovodnika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Jedinicu fotoprovodnika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od jednog minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.
  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.
 5. Umetnite novu jedinicu fotoprovodnika.

 6. Pomoću brisača glave za štampanje očistite sočivo glave za štampanje.

 7. Vratite brisač na mesto.

 8. Umetnite bocu otpadnog tonera, a zatim zatvorite vrata.

Zamena boce otpadnog tonera

 1. Otvorite vrata A.

 2. Uklonite bocu za otpadni toner.

 3. Pomoću brisača glave za štampanje očistite sočivo glave za štampanje.

 4. Vratite brisač na mesto.

 5. Otpakujte novu bocu otpadnog tonera.

 6. Umetnite novu bocu otpadnog tonera, a zatim zatvorite vrata.

Zamena valjaka za preuzimanje, uvlačenje i separaciju

Prikazani su valjci štampača.

1

Valjak za preuzimanje

2

Valjak za uvlačenje

3

Valjak separatora


 1. Isključite štampač.

 2. Uklonite sve fioke.

  • Standardna fioka

  • Opciona fioka od 2500 listova

   Napomene:

   • Upotrebite odvijač koji se nalazi iza vrata A.
   • Da biste uklonili opcionu fioku od 2 x 500 listova, pratite proceduru za uklanjanje standardne fioke.
 3. Otvorite vrata C.

  Napomene:

  • Proverite da vrata ne zapinju ni za jedan kabl povezan na štampač.
  • Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.
  ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
 4. Otvorite vrata D.

  Napomene:

  • Vrata D su dostupna samo ako je instalirana opciona fioka od 2500 ili 2 x 500 listova.
  • Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.
 5. Pronađite valjke.

 6. Uklonite valjke.

 7. Umetnite nove valjke tako da legnu na mesto.

  Napomena: Proverite da li ste umetnuli valjke na odgovarajuća mesta.
 8. Zatvorite vrata D i C.

 9. Umetnite fioke, pa uključite štampač.

Zamena prenosnog kaiša

 1. Isključite štampač.

 2. Otvorite vrata C.

  Napomene:

  • Proverite da vrata ne zapinju ni za jedan kabl povezan na štampač.
  • Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.
  ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
 3. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite držač vrata.

 4. Otpustite zavrtnje koji fiksiraju prenosni kaiš.

 5. Uklonite vođicu papira.

 6. Uklonite prenosni kaiš.

 7. Otpakujte novi prenosni kaiš.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete prenosni kaiš. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.
 8. Umetnite novi prenosni kaiš tako da klikne na mesto.

 9. Pomoću brisača glave za štampanje očistite sočivo glave za štampanje.

 10. Umetnite vođicu papira.

 11. Fiksirajte prenosni kaiš.

 12. Ponovo postavite držač vrata.

 13. Zatvorite vrata, pa uključite štampač.

Zamena prenosnog valjka

 1. Otvorite vrata C.

  Napomene:

  • Proverite da vrata ne zapinju ni za jedan kabl povezan na štampač.
  • Ako je instalirana fioka od 3000 listova, pomerite fioku udesno da biste otvorili vrata.
  ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
  Vrata C su otvorena.
 2. Uklonite valjak za prenos.

 3. Otpakujte novi valjak za prenos.

 4. Umetnite novi prenosni valjak tako da legne na mesto.

 5. Zatvorite vrata.

Zamena kertridža za heftanje

Zamena kertridža za heftanje u finišeru za heftanje

 1. Pomerite finišer za heftanje.

 2. Uklonite prazni kertridž za heftanje.

 3. Otpakujte novi kertridž za heftanje.

 4. Umetnite novi kertridž za heftanje tako da legne na mesto.

 5. Vratite finišer na mesto.

Zamena kertridža za heftanje u finišeru za heftanje i bušenje rupa

 1. Otvorite vrata H.

 2. Uklonite kertridž za heftanje.

 3. Otpakujte novi kertridž za heftanje.

 4. Umetnite novi kertridž za heftanje tako da legne na mesto.

 5. Zatvorite vrata.

Zamena kertridža za heftanje u finišeru za brošure

 1. Otvorite vrata H, a zatim izvucite uređaj za pravljenje brošura.

 2. Uklonite kertridž za heftanje.

 3. Otpakujte novi kertridž za heftanje.

 4. Umetnite novi kertridž za heftanje tako da legne na mesto.

 5. Vratite uređaj za pravljenje brošura na mesto, a zatim zatvorite vrata.