Ušteda energije i papira

Konfigurisanje postavki režima uštede energije

Režim mirovanja
  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Režim mirovanja.

  2. Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

Režim hibernacije
  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Upravljanje napajanjem > Istek vremena > Istek vremena hibernacije.

  2. Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.

  3. Napomene:

Podešavanje osvetljenosti ekrana štampača

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke > Osvetljenost ekrana.

  2. Podesite postavke.

Ušteda potrošnog materijala