Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija

Fioke automatski otkrivaju veličinu običnog papira. Za specijalne medije kao što su nalepnice, tvrdi papir ili koverte, uradite sledeće:

  1. Sa početnog ekrana dođite do stavke:

    Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira > izaberite izvor papira

  2. Podesite veličinu i tip specijalnog medija.