Podešavanje serijskog štampanja (samo za Windows)

 1. Podesite parametre u štampaču.

  1. Sa kontrolne table dođite do menija za postavke porta.

  2. Pronađite meni za postavke serijskog porta, a zatim prilagodite postavke po potrebi.

  3. Primenite promene.

 2. Sa računara otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.

 3. Otvorite svojstva štampača, a zatim iz liste izaberite COM port.

 4. U Menadžeru uređaja podesite parametre COM porta.

 5. Napomene: