Zaglavljena heftalica u finišeru za brošure

  1. Otvorite vrata H, a zatim izvucite uređaj za pravljenje brošura.

  2. Uklonite držač kertridža za heftanje.

  3. Uklonite odvojene heftalice.

  4. Umetnite držač kertridža za heftanje tako da legne na mesto.

  5. Vratite uređaj za pravljenje brošura na mesto, a zatim zatvorite vrata.