Izjava o nepostojanosti

Tipovi memorije

Opis

Prolazna memorija

Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampe i kopiranja.

Trajna memorija

Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Oba tipa se koriste za skladištenje operativnog sistema, postavki štampača, mrežnih informacije i postavki skenera i obeleživača, kao i ugrađenih rešenja.

Memorija čvrstog diska

Neki štampači imaju instaliranu jedinicu čvrstog diska. Čvrsti disk štampača namenjen je za funkcije specifične za štampač. Čvrsti disk omogućava štampaču da zadrži baferovane korisničke podatke iz složenih zadataka štampe, kao i podatke o obrascima i fontovima.


Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

Odlaganje čvrstog diska štampača

Napomena: Da biste bili sigurni da su svi podaci potpuno izbrisani, fizički uništite svaki čvrsti disk na kojem su sačuvani podaci.