Papir

Konfiguracija fioka

Stavka menija

Opis

Podrazumevani izvor

Fioka [x] (1*)

Višenamenski ulagač

Ručno ulaganje papira

Ručno ulaganje koverte

Podesite izvor papira za sve zadatke štampe.

Veličina/tip papira

Fioka [x]

Višenamenski ulagač

Ručno ulaganje papira

Ručno ulaganje koverte

Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.

Zamena za veličinu

Isključeno

Statement/A5

Letter/A4

11 x 17/A3

Sve navedeno*

Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubačena ni u jedan izvor.

Napomene:

  • Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira.
  • Sve navedeno omogućava sve raspoložive zamene.
Konfiguriši MP

Kaseta*

Ručno

Prvo

Odredite ponašanje višenamenskog ulagača.

Napomene:

  • Kaseta konfiguriše višenamenski ulagač kao automatski izvor papira.
  • Ručno podešava višenamenski ulagač tako da se koristi samo za zadatke štampe sa ručnim uvlačenjem.
  • Prvo konfiguriše višenamenski ulagač kao primarni izvor papira.

Medijska konfiguracija

Univerzalno podešavanje

Stavka menija

Opis

Merne jedinice

Inči

Milimetri

Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir.

Napomena: Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.

Širina uspravnog položaja

3–52 inča (8,5*)

76–1321 mm (216*)

Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.

Visina uspravnog položaja

3–52 inča (14*)

76,2–1321 mm (356*)

Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.

Smer ulaganja

Kratka ivica*

Duga ivica

Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice.

Napomena: Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.


Tipovi medija

Stavka menija

Opis

Obični

Tvrdi papir

Reciklirani

Folija

Sjajni

Teški sjajni

Nalepnice

Nalepnice od vinila

Za pisanje

Koverta

Gruba koverta

Memorandum

Unapred odštampani

Papir u boji

Svetlo

Teški

Grubi/pamučni papir

Prilagođeni tip [X]

Odredite teksturu, težinu i orijentaciju papira.


Konfiguracija police

Stavka menija

Opis

Izlazna polica

Standardna polica*

Polica [x]

Naveli izlaznu policu.

Konfiguriši police

Poštansko sanduče*

Poveži

Poveži opciono

Dodela tipa

Konfigurišite režim rada za izlazne police.

Napomene:

  • Poštansko sanduče vam omogućava da pojedinačno izaberete standardnu policu i sve opcione police.
  • Poveži vam omogućava da međusobno povežete sve izlazne police kao da su jedna velika polica.
  • Poveži opciono tretira sve opcione police kao jednu veliku izlaznu policu.
  • Dodela tipa svakom tipu papira dodeljuje policu ili grupu povezanih polica.
Prilagođena imena aplikacija

Standardna polica

Polica [x]

Dodelite ime za policu.