Problemi sa mrežnom vezom

Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Proverite da li je štampač uključen.


Da li je štampač uključen?

Pređite na korak 2.

Uključite štampač.

Korak 2

Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.

Napomene:

 • Saznajte IP adresu na početnom ekranu.
 • IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.

Da li je IP adresa štampača ispravna?

Pređite na korak 3.

Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu.

Korak 3

Proverite da li koristite podržani pregledač:

 • Internet Explorer verzija 11 ili novija

 • Microsoft Edge

 • Safari verzija 6 ili novija

 • Google ChromeTM verzija 32 ili novija

 • Mozilla Firefox verzija 24 ili novija


Da li je vaš pregledač podržan?

Pređite na korak 4.

Instalirajte podržani pregledač.

Korak 4

Proverite da li mrežna veza radi.


Da li mrežna veza radi?

Pređite na korak 5.

Obratite se administratoru.

Korak 5

Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem.


Da li su kablovske veze bezbedne?

Pređite na korak 6.

Proverite kablovske veze.

Korak 6

Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.


Da li su veb proksi serveri onemogućeni?

Pređite na korak 7.

Obratite se administratoru.

Korak 7

Pristupite Embedded Web Server-u.


Da li se Embedded Web Server otvorio?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Nije moguće pročitati fleš uređaj

Radnja

Da

Ne

Korak 1

Proverite da štampač nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa.


Da li je štampač spreman?

Pređite na korak 2.

Sačekajte da štampač završi obradu drugog zadatka.

Korak 2

Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite u odeljku Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka.


Da li je podržan fleš uređaj?

Pređite na korak 3.

Priključite podržani fleš uređaj.

Korak 3

Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.


Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.


Omogućavanje USB porta

Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > USB > Omogući USB port.

Provera mogućnosti povezivanja štampača

 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica sa mrežnom konfiguracijom.

 2. Proverite prvi odeljak stanice sa mrežnom konfiguracijom.

  Ako je status „nije povezan“, LAN tačka je možda neaktivna ili mrežni kabl nije priključen, odnosno ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.

Greška 900.xy

Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.