Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora

Indikator

Status štampača

Isključeno

Štampač je isključen ili u režimu hibernacije.

Plava

Štampač je spreman ili obrađuje podatke.

Crvena

Štampač zahteva intervenciju korisnika.


Svetlo dugmeta za napajanje

Status štampača

Isključeno

Štampač je isključen, spreman ili obrađuje podatke.

Svetli narandžasto

Štampač je u režimu mirovanja.

Trepće narandžasto

Štampač je u režimu hibernacije.