Korišćenje Prilagođavanja ekrana

Pre korišćenja aplikacije obavezno uradite sledeće:

Upravljanje slikama za čuvar ekrana i projekciju slajdova

 1. U odeljku Slike za čuvar ekrana i projekciju slajdova dodajte, uredite ili izbrišite sliku.

  Napomene:

 2. Primenite promene.

Promena slike za pozadinu

 1. Na početnom ekranu dodirnite Promeni pozadinu.

 2. Izaberite sliku koju želite da koristite.

 3. Primenite promene.

Pokretanje projekcije slajdova sa fleš uređaja

 1. Povežite fleš uređaj na USB port.

 2. Na početnom ekranu dodirnite Projekcija slajdova.

  Slike se prikazuju abecednim redosledom.

 3. Napomena: Možete da isključite fleš uređaj nakon pokretanja projekcije slajdova, ali se slike ne čuvaju na štampaču. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo povežite fleš uređaj da biste prikazali slike.