Korišćenje početnog ekrana

Napomena: Početni ekran može da se razlikuje u zavisnosti od postavki prilagođavanja početnog ekrana, administrativnog podešavanja i aktivnih ugrađenih rešenja.
Početni ekran štampača

Dodirnite stavku

Da biste

1

Status/potrošni materijal

  • Prikazali upozorenje ili poruku o grešci svaki put kada štampač zahteva intervenciju da bi nastavio sa obradom.

  • Prikazali dodatne informacije o upozorenju ili poruci štampača, i kako da ih rešite.

Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

2

Red za čekanje za zadatke

Prikazivanje svih trenutnih zadataka štampanja.

Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.

3

Promeni jezik

Promenili jezik na ekranu.

4

Postavke

Pristupili menijima štampača.

5

Ekološke postavke

Upravljali postavkama potrošnje energije, nivoa jačine zvuka i korišćenja tonera i papira.

6

Zadržani zadaci

Prikazali zadatke štampe koji su zadržani u memoriji štampača.

7

USB jedinica

Štampali fotografije i dokumente sa fleš uređaja.

8

Adresar

Upravljali listom kontakata kojoj druge aplikacije na štampaču mogu da pristupe.