Принтер CS943

Информация за безопасност

Правила

Извлечения за продукта

Научете повече за принтера

Откриване на информация за принтера

Намиране на серийния номер на принтера

Конфигурации на принтера

Използване на контролния панел

Запознаване със състоянията на индикаторната светлина

Избор на хартия

Настройване, инсталиране и конфигуриране

Избор на място за принтера

Свързване на кабели

Настройване и използване на приложенията на началния екран

Настройване и използване на функциите за достъпност

Зареждане на хартия и специални носители

Инсталиране и актуализация на софтуер, драйвери и фърмуер

Инсталиране на допълнителен хардуер

Работа в мрежа

Защита на принтера

Намиране на слота за защита

Изтриване на паметта на принтера

Изтриване на запаметяващо устройство на принтера

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

Изявление за енергозависимост

Печат

Отпечатване от компютър

Отпечатване от мобилно устройство

Печат на брошура

Отпечатване от флаш устройство

Поддържани флаш устройства и типове файлове

Конфигуриране на поверителни задания

Отпечатване на конфиденциални и други изчакващи задания за печат

Отпечатване на списък с примери на шрифтове

Отпечатване на списък на директории

Поставяне на разделителни листове между копията

Обработка с телбод на отпечатани листове

Перфориране на отвори в отпечатани листове

Сгъване на отпечатани листове

Използване на натрупване с изместване в отпечатани листове

Отмяна на задание за печат

Регулиране на тъмнотата на тонера

Използване на менютата на принтера

Карта на менюто

Устройство

Печат

Хартия

USB у-во

Мрежа/портове

Защита

Услуги в облака

Отчети

Откриване и отстраняване на неизправности

Отпечатване на страница с настройки на менюто

Поддръжка на принтера

Проверка на състоянието на части и консумативи

Конфигуриране на известия за консумативи

Конфигуриране на уведомления с имейл

Преглед на отчетите

Поръчване на части и консумативи

Замяна на части и консумативи

Почистване на частите на принтера

Пестене на енергия и хартия

Преместване на принтера в друго местоположение

Транспортиране на принтера

Отстраняване на проблем

Проблеми с качеството на печата

Проблеми с печата

Принтерът не отговаря

Не може да разчете флаш устройството

Разрешаване на USB порт

Отстраняване на заседнала хартия

Проблеми с мрежовата връзка

Проблеми с хардуерните опции

Проблеми с консумативите

Проблеми с подаването на хартия

Проблеми с качеството на цветовете

Свързване с поддръжка на клиенти

Преработване и изхвърляне

Рециклиране на продукти на Lexmark

Рециклиране на опаковки на Lexmark

Известия

Информация за продукта

Известие за нова версия

Търговски марки

Известия за лицензиране

Нива на емисии на шум

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Литиевойонна презареждаема батерия

Изхвърляне на продукта

Връщане на касетите на Lexmark за повторна употреба или рециклиране

Известие за чувствителност към статично електричество

ENERGY STAR

Информация за температурата

Потребление на енергия

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Бележка за радиосмущения