ביטול משימת הדפסה

  1. במסך הבית, גע ב-לחצן הביטול.

  2. בחר משימה לביטול.

הערה: באפשרותך גם לבטל משימה על-ידי נגיעה באפשרות Job Queue (תור משימות).