ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר
שימוש בנייר מומלץ

זיהוי מיקומי חסימות

הערות:

אזורי חסימת נייר במדפסת עם הסברים ממוספרים.
 

מיקומי חסימות

1

מזין רב-תכליתי

2

דלת A

3

סל סטנדרטי

4

מגשים רגילים

5

יחידת גימור סיכות

6

העברת נייר

7

יחידת גימור סיכות, מחורר

8

התקן גימור לשני קיפולים/קיפול Z

9

יחידת גימור חוברות

10

מגשים אופציונליים

11

מגש של 2000 גיליונות


חסימת נייר במגש הסטנדרטי

 1. פתח את דלת A.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
  הדלת בצד השמאלי של המדפסת פתוחה.
 2. הסר את הנייר התסום.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  חסימת נייר באזור ה- Fuser הוסרה.
 3. שלוף את המגש הסטנדרטי.

  המגש נשלף באמצעות הידית הקדמית.
 4. הסר את הנייר התסום.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  חסימת נייר במגש הסטנדרטי הוסרה.
 5. הכנס את המגש וסגור את דלת A.

חסימת נייר במגשים האופציונליים

 1. פתח דלת B.

  הדלת בצד השמאלי של המגש האופציונלי פתוחה.
 2. הסר את הנייר התסום.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  חסימת נייר בדלת B מוסרת.
 3. סגור את הדלת.

 4. משוך החוצה את המגש האופציונלי של 520 גיליונות או את המגש האופציונלי העוקב של 2000 גיליונות.

  המגש נשלף באמצעות הידית הקדמית.
 5. הסר את הנייר התסום.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  חסימת הנייר במגש האופציונלי מוסרת.
 6. במגשים עוקבים, משוך בידית C ולאחר מכן פתח את המכסה הפנימי.

  ידית C במגש העוקב נמשכת החוצה והמכסה הפנימי נפתח.
 7. הסר את הנייר התסום.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  חסימת הנייר במכסה הפנימי מוסרת.
 8. סגור את המכסה ואז הכנס את ידית C.

 9. הכנס את המגש.

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

הסר את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
נייר התקוע במזין הרב-תכליתי מוסר.

חסימת נייר במגש של 2000 גיליונות

 1. החלק את המגש שמאלה.

  מגש של 2000 גיליונות מורחק מהמדפסת.
 2. פתח את דלת J ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  חסימת נייר בדלת J מוסרת.
 3. סגור את הדלת ולאחר מכן הסט את המגש בחזרה למקומו.

 4. משוך החוצה את גוף המגש הפנימי ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  המגש נשלף באמצעות הידית הקדמית.
 5. דחוף את גוף המגש הפנימי חזרה למקומו.

חסימת נייר בדלת A

 1. פתח את דלת A.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
  הדלת בצד השמאלי של המדפסת פתוחה.
 2. הסר את הנייר התסום.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  חסימת נייר באזור ה- Fuser הוסרה.
 3. פתח את דלת A2 ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  הדלת בצד העליון של החלק הפנימי של המדפסת פתוחה והנייר התקוע מוסר.
 4. הרם את דלת A3.

  דלת A3 מורמת.
 5. הסר את הנייר התסום.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  חסימת הנייר בדלת המדפסת מוסרת.
 6. סגור את דלת A2, ולאחר מכן סגור את דלת A.

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

 1. פתח את דלת A.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
  הדלת בצד השמאלי של המדפסת פתוחה.
 2. פתח את דלת A2 ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  דלת A2 מונמכת וחסימת הנייר מוסרת.
 3. סגור את דלת A2, ולאחר מכן סגור את דלת A.

 4. הסר את הנייר החסום מסל הפלט הסטנדרטי.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  חסימת הנייר מוסרת מהסל הסטנדרטי.

חסימת נייר ביחידת גימור הסיכות

 1. פתח את דלת A.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
  הדלת בצד השמאלי של המדפסת פתוחה.
 2. פתח את דלת A2 ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  ידית הדלת נדחפת כלפי מטה והנייר התקוע מוסר.
 3. סגור את דלת A2, ולאחר מכן סגור את דלת A.

 4. פתח את המכסה העליון של יחידת הגימור, לאחר מכן הסר את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  מכסה יחידת הגימור של סיכות מורם והנייר התקוע מוסר.
 5. סגור את המכסה.

 6. פתח את המכסה הקדמי של יחידת הגימור, סובב את הכפתור והסר את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  הכפתור בחלק הקדמי של יחידת הגימור של סיכות מסובב בכיוון השעון והנייר התקוע מוסר.
 7. סגור את המכסה.

חסימת נייר ביחידת גימור הסיכות והמחורר

 1. פתח את דלת A.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
  הדלת בצד השמאלי של המדפסת פתוחה.
 2. פתח את דלת A1 ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  ידית הדלת נדחפת כלפי מטה והנייר התקוע מוסר.
 3. סגור את דלת A1, ולאחר מכן סגור את דלת A.

 4. הרם את כיסוי F של העברת הנייר ולאחר מכן הסר את הנייר שתקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  כיסוי העברת הנייר מורם והנייר התקוע נמשך החוצה.
 5. סגור את מכסה מעביר הנייר.

 6. משוך את הידית שבמכסה העליון של יחידת גימור המחורר והסיכות ואז הרם את המכסה.

  המכסה של יחידת גימור של סיכות ומחורר נפתח.
 7. הסר את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  הנייר התקוע ביחידת הגימור סיכות ומחורר מוסר.
 8. סגור את הכיסוי העליון של יחידת הגימור.

חסימת נייר ביחידת גימור של שני קיפולים/קיפול Z

 1. פתח את דלת A.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
  הדלת בצד השמאלי של המדפסת פתוחה.
 2. פתח את דלת A1 ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  ידית הדלת נדחפת כלפי מטה והנייר התקוע מוסר.
 3. סגור את דלת A1, ולאחר מכן סגור את דלת A.

 4. הרם את כיסוי F של העברת הנייר ולאחר מכן הסר את הנייר שתקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  כיסוי העברת העברת הנייר מורם והנייר התקוע נמשך החוצה.
 5. סגור את המכסה.

 6. פתח את דלת התקן גימור לשני קיפולים/קיפול Z.

  הדלת של התקן גימור לשני קיפולים/קיפול Z פתוחה.
 7. הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  • ידית 2A

   הידית מורמת וחסימת הנייר מוסרת.
   הערה: הקפד להחזיר את הידית למקומה המקורי.
  • ידית 2B

   הידית נדחפת שמאלה וחסימת הנייר מוסרת.
   הערה: הקפד להחזיר את הידית למקומה המקורי.
 8. משוך החוצה את הסל של יחידת הגימור.

  הסל של יחידת הגימור נמשך החוצה.
 9. הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  • ידית 2E

   הידית מוזזת ימינה וחסימת הנייר מוסרת.
   הערה: הקפד להחזיר את הידית למקומה המקורי.
  • ידית 2C

   הידית מסובבת בכיוון השעון וחסימת הנייר מוסרת.
  • ידית 2F

   הידית מורמת וחסימת הנייר מוסרת.
   הערה: הקפד להחזיר את הידית למקומה המקורי.
  • ידית 2G

   הידית מוזזת ימינה וחסימת הנייר מוסרת.
   הערה: הקפד להחזיר את הידית למקומה המקורי.
 10. החזר את הסל של יחידת הגימור למקומו וסגור את הדלת של התקן הגימור לשני קיפולים/קיפול Z.

 11. פתח את דלת יחידת גימור החוברות.

  דלת יחידת גימור החוברות פתוחה.
 12. הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  • ידית 3A

   הידית מורמת והנייר התקוע מוסר.
   הערה: הקפד להחזיר את הידית למקומה המקורי.
  • ידית 3B

   הידית מסובבת נגד כיוון השעון והנייר התקוע מוסר.
  • ידית 3C

   הידית מוזזת שמאלה והנייר התקוע מוסר.
   הערה: הקפד להחזיר את הידית למקומה המקורי.
  • ידית 3D

   הידית מוזזת ימינה והנייר התקוע מוסר.
   הערה: הקפד להחזיר את הידית למקומה המקורי.
 13. משויך החוצה של יוצר החוברות.

  יחידת החוברות נמשכת באמצעות ידית האחיזה מתוך יחידת הגימור.
 14. סובב את הידית 4A ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  הידית מסובב בכיוון השעון.
 15. דחוף את יוצר החוברות בחזרה למקומו, לאחר מכן סגור את הדלת יחידת הגימור.

חסימת נייר ביחידת גימור החוברות

 1. פתח את דלת A.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
  הדלת בצד השמאלי של המדפסת פתוחה.
 2. פתח את דלת A1 ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  ידית הדלת נדחפת כלפי מטה והנייר התקוע מוסר.
 3. סגור את דלת A1, ולאחר מכן סגור את דלת A.

 4. הרם את הכיסוי של מעביר הנייר ולאחר מכן הסר את הנייר התקוע.

  הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  כיסוי העברת העברת הנייר מורם והנייר התקוע נמשך החוצה.
 5. סגור את המכסה.

 6. פתח את דלת יחידת גימור החוברות.

  דלת יחידת גימור החוברות פתוחה.
 7. הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים.

  • ידית 3A

   הידית מורמת וחסימת הנייר מוסרת.
   הערה: הקפד להחזיר את הידית למקומה המקורי.
  • ידית 3B

   הידית מסובבת נגד כיוון השעון וחסימת הנייר מוסרת.
   הערה: הקפד להחזיר את הידית למקומה המקורי.
  • ידית 3C

   הידית מוזזת שמאלה וחסימת הנייר מוסרת.
   הערה: הקפד להחזיר את הידית למקומה המקורי.
  • ידית 3D

   הידית מוזזת ימינה וחסימת הנייר מוסרת.
   הערה: הקפד להחזיר את הידית למקומה המקורי.
 8. משויך החוצה של יוצר החוברות.

  יחידת החוברות נמשכת באמצעות ידית האחיזה מתוך יחידת הגימור.
 9. סובב את הידית 4A ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

  הידית מסובב בכיוון השעון.
 10. דחוף את יוצר החוברות בחזרה למקומו, לאחר מכן סגור את הדלת יחידת הגימור.