איתור המספר הסידורי של המדפסת

  1. פתח את הדלת הקדמית.

     הדלת הקדמית נפתחת על ידי אחיזה בצדדיה.
  2. אתר את המספר הסידורי בצדה השמאלי של המדפסת.

     מוצג מיקום התווית המכילה את המספר הסידורי.