איתור חריץ האבטחה

המדפסת מצוידת באפשרות לשימוש במנעול אבטחה. חבר מנעול אבטחה שתואם לרוב המחשבים הניידים במיקום המוצג, כדי לאבטח את המדפסת למקומה.

חריץ האבטחה נמצא בצד השמאלי האחורי של המדפסת.