בחירת נייר

הנחיות בדבר הנייר

השתמש בנייר המתאים כדי למנוע חסימות ולהבטיח הדפסה נטולת בעיות.

לקבלת מידע נוסף עיין במדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת.

מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ואמינות ההדפסה. שקול גורמים אלה לפני ההדפסה איתם.

משקל

מגשים יכולים להזין נייר במשקלים משתנים. נייר במשקל נמוך מ-60 גרם/מ"ר (‎16 ליברות) עשוי שלא להיות קשיח מספיק בכדי להיות מוזן כראוי, ועלול לגרום לחסימות. לקבלת מידע נוסף עיין בנושא "משקלי נייר נתמכים".

הסתלסלות

הסתלסלות היא הנטייה של נייר להסתלסל בקצוות. הסתלסלות יתרה עלולה לגרום לבעיות בהזנת נייר. הסתלסלות עלולה להופיע לאחר שהנייר עובר דרך המדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר שלא באריזתו המקורית בסביבה חמה, לחה, קרה או יבשה עלול לגרום להסתלסלות הנייר לפני ההדפסה ולגרום לבעיות בהזנת הנייר.

רמת חלקות

רמת החלקות של הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו יכול להיצמד אליו כהלכה. אם הנייר חלק מדי, הוא עלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר או באיכות ההדפסה. מומלץ להשתמש בנייר שרמת החספוס שלו היא 50 נקודות Sheffield.

תכולת לחות

תכולת הלחות של הנייר משפיעה על איכות ההדפסה ועל יכולתה של המדפסת להזין כהלכה את הנייר. השאר את הנייר בעטיפתו המקורית עד לשימוש. חשיפת הנייר לשינויי לחות עלולה לפגום בביצועיו.

לפני ההדפסה, אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו למשך 24 עד 48 שעות. הסביבה שבה מאוחסן הנייר מוכרחה להיות זהה למדפסת. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה שבה נמצאת המדפסת. נייר עבה דורש זמני הכנה ארוכים יותר.

כיוון מרקם הנייר

מרקם מתייחס לכיוון של סיבי הנייר בגיליון. המרקם יכול להיות מרקם לאורך, כשהסיבים הם לאורך הדף, או מרקם לרוחב, כשהסיבים הם לרוחב הדף. עבור כיוון סיבים מומלץ, עיין בנושא "משקלי נייר נתמכים".

תכולת סיבים

רוב הנייר באיכות גבוהה למכונות צילום עשוי מ-100% סיבי עץ כתושים שעברו טיפול כימי מלא. חומר זה מעניק לנייר רמת יציבות גבוהה הגורמת לפחות בעיות בהזנת הנייר ולאיכות הדפסה טובה יותר. נייר המכיל סיבים כגון סיבי כותנה עלול להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.

נייר שאינו קביל

סוגי הנייר הבאים אינם מומלצים לשימוש במדפסת:

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש

גודלי נייר נתמכים

גדלי הנייר הנתמכים על ידי המגש הסטנדרטי, המזין הרב-תכליתי, מגש המעטפות והדפסה דו-צדדית

גודל נייר

מגש סטנדרטי של 2‏ x‏ 520 גיליונות

מזין רב-תכליתי

מגש מעטפות

הדפסה דו-צדדית

A31

297 x 420 מ"מ

(‎11.69 x 16.54 אינץ')

check mark

check mark

X

check mark

A4

210 x 297 מ"מ

(8.27 x 11.7 אינץ')

check mark

check mark2

X

check mark

A5

148 x 210 מ"מ

(5.83 x 8.27 אינץ')

check mark1

check mark2

X

check mark

A6

‎105 x 148 מ"מ

(‎4.13 x 5.83 אינץ')

check mark1

check mark1

X

X

Arch B

‎304.8 x 457.2 מ"מ

(‎12 x 18 אינץ')

check mark6

check mark

X

X

Executive

184.2 x 266.7 מ"מ

(7.25 x 10.5 אינץ')

check mark

check mark2

X

check mark

Folio1

215.9 x 330.2 מ"מ

(8.5 x 13 אינץ')

check mark

check mark

X

check mark

Hagaki

‎100 x 148 מ"מ

(‎3.94 x 5.83 אינץ')

X

check mark1

X

X

JIS B41

257 x 364 מ"מ

(‎10.12 x 14.33 אינץ')

check mark

check mark

X

check mark

JIS B5

182 x 257 מ"מ

(7.17 x 10.1 אינץ')

check mark

check mark2

X

check mark

Ledger1

‎279.4 x 4431.8 מ"מ

(11 x 17אינץ')

check mark

check mark

X

check mark

משפטי1

215.9 x 355.6 מ"מ

(8.5 x 14 אינץ')

check mark

check mark

X

check mark

Letter

215.9 x 279.4 מ"מ

(8.5 x 11 אינץ')

check mark

check mark2

X

check mark

Oficio (Mexico)1

‎215.9 x 340.4 מ"מ

(‎8.5 x 13.4 אינץ')

check mark

check mark

X

check mark

SRA3

‎320.04 x 449.58 מ"מ

(‎12.6 x 17.7אינץ')

check mark6

check mark

X

X

Statement

‎139.7 x 215.9 מ"מ

(5.5 x 8.5 אינץ')

check mark1

check mark2

X

check mark

Universal (אוניברסלי)

check mark3

check mark4

X

check mark5

¾7 מעטפה

98.4 x 190.5 מ"מ

(3.875 x 7.5 אינץ')

X

check mark2

check mark

X

9 מעטפה

98.4 x 225.4 מ"מ

(3.875 x 8.9 אינץ')

X

check mark2

check mark

X

10 מעטפה

104.8 x 241.3 מ"מ

(4.12 x 9.5 אינץ')

X

check mark2

check mark

X

B5 מעטפה

176 x 250 מ"מ

(6.93 x 9.84 אינץ')

X

check mark1

check mark

X

C5 מעטפה

162 x 229 מ"מ

(9.01‎ x 6.38 אינץ')

X

check mark2

check mark

X

DL מעטפה

110 x 220 מ"מ

(4.33 x 8.66 אינץ')

X

check mark2

check mark

X


גודלי נייר הנתמכים על ידי המגשים האופציונליים

גודל נייר

מגש אופציונלי 2 x ‏520 גיליונות

מגש עוקב אופציונלי של 2000 גיליונות

מגש אופציונלי של 2000 גיליונות

A31

297 x 420 מ"מ

(‎11.69 x 16.54 אינץ')

check mark

X

X

A4

210 x 297 מ"מ

(8.27 x 11.7 אינץ')

check mark

check mark2

check mark2

A51

148 x 210 מ"מ

(5.83 x 8.27 אינץ')

check mark1

X

X

A6

‎105 x 148 מ"מ

(‎4.13 x 5.83 אינץ')

check mark1

X

X

Arch B

‎304.8 x 457.2 מ"מ

(‎12 x 18 אינץ')

check mark

X

X

Executive

184.2 x 266.7 מ"מ

(7.25 x 10.5 אינץ')

check mark

check mark2

check mark2

Folio1

215.9 x 330.2 מ"מ

(8.5 x 13 אינץ')

check mark

X

X

Hagaki

‎100 x 148 מ"מ

(‎3.94 x 5.83 אינץ')

check mark1

X

X

JIS B41

257 x 364 מ"מ

(‎10.12 x 14.33 אינץ')

check mark1

X

X

JIS B5

182 x 257 מ"מ

(7.17 x 10.1 אינץ')

check mark

check mark2

check mark2

Ledger1

‎279.4 x 4431.8 מ"מ

(11 x 17אינץ')

check mark1

X

X

משפטי1

215.9 x 355.6 מ"מ

(8.5 x 14 אינץ')

check mark1

X

X

Letter

215.9 x 279.4 מ"מ

(8.5 x 11 אינץ')

check mark

check mark2

check mark2

Oficio (Mexico)1

‎215.9 x 340.4 מ"מ

(‎8.5 x 13.4 אינץ')

check mark

X

X

SRA3

‎320.04 x 449.58 מ"מ

(‎12.6 x 17.7אינץ')

check mark

X

X

Statement1

‎139.7 x 215.9 מ"מ

(5.5 x 8.5 אינץ')

check mark1

X

X

Universal (אוניברסלי)

check mark3

check mark4

check mark4

¾7 מעטפה

98.4 x 190.5 מ"מ

(3.875 x 7.5 אינץ')

X

X

X

9 מעטפה

98.4 x 225.4 מ"מ

(3.875 x 8.9 אינץ')

X

X

X

10 מעטפה

104.8 x 241.3 מ"מ

(4.12 x 9.5 אינץ')

X

X

X

B5 מעטפה

176 x 250 מ"מ

(6.93 x 9.84 אינץ')

X

X

X

C5 מעטפה

162 x 229 מ"מ

(9.01‎ x 6.38 אינץ')

X

X

X

DL מעטפה

110 x 220 מ"מ

(4.33 x 8.66 אינץ')

X

X

X


גודלי נייר הנתמכים על ידי סלי הפלט

גודל נייר

סל סטנדרטי

מיכל איסוף כפול

Stack (ערימה)

קיזוז

Stack (ערימה)

A31

297 x 420 מ"מ

(‎11.69 x 16.54 אינץ')

check mark

check mark

check mark

A4

210 x 297 מ"מ

(8.27 x 11.7 אינץ')

check mark

check mark

check mark

A5

148 x 210 מ"מ

(5.83 x 8.27 אינץ')

check mark

check mark

check mark

A61

‎105 x 148 מ"מ

(‎4.13 x 5.83 אינץ')

check mark

check mark

check mark

Arch B

‎304.8 x 457.2 מ"מ

(‎12 x 18 אינץ')

check mark

X

check mark

Banner (כרזה)

רוחב מרבי: 215.9 מ"מ (8.5 אינץ')

אורך מרבי: 1320.8 מ"מ (52 אינץ')

check mark

X

check mark

Executive

184.2 x 266.7 מ"מ

(7.25 x 10.5 אינץ')

check mark

check mark

check mark

Folio1

215.9 x 330.2 מ"מ

(8.5 x 13 אינץ')

check mark

check mark

check mark

Hagaki1

‎100 x 148 מ"מ

(‎3.94 x 5.83 אינץ')

check mark

check mark

check mark

JIS B41

257 x 364 מ"מ

(‎10.12 x 14.33 אינץ')

check mark

check mark

check mark

JIS B5

182 x 257 מ"מ

(7.17 x 10.1 אינץ')

check mark

check mark

check mark

Ledger1

‎279.4 x 4431.8 מ"מ

(11 x 17אינץ')

check mark

check mark

check mark

משפטי1

215.9 x 355.6 מ"מ

(8.5 x 14 אינץ')

check mark

check mark

check mark

Letter

215.9 x 279.4 מ"מ

(8.5 x 11 אינץ')

check mark

check mark

check mark

Oficio (Mexico)1

‎215.9 x 340.4 מ"מ

(‎8.5 x 13.4 אינץ')

check mark

check mark

check mark

SRA3

‎320.04 x 449.58 מ"מ

(‎12.6 x 17.7אינץ')

check mark

X

check mark

Statement

‎139.7 x 215.9 מ"מ

(5.5 x 8.5 אינץ')

check mark

check mark

check mark

Universal (אוניברסלי)

check mark3

check mark4

X

מעטפה ‎7 3/4‏2

98.4 x 190.5 מ"מ

(3.875 x 7.5 אינץ')

check mark

check mark

check mark

מעטפה 92

98.4 x 225.4 מ"מ

(3.875 x 8.9 אינץ')

check mark

check mark

check mark

מעטפה 102

104.8 x 241.3 מ"מ

(4.12 x 9.5 אינץ')

check mark

check mark

check mark

מעטפה B5‏2

176 x 250 מ"מ

(6.93 x 9.84 אינץ')

check mark

check mark

check mark

מעטפה C5‏2

162 x 229 מ"מ

(9.01‎ x 6.38 אינץ')

check mark

check mark

check mark

מעטפה DL‏2

110 x 220 מ"מ

(4.33 x 8.66 אינץ')

check mark

check mark

check mark


גדלי הנייר הנתמכים על ידי יחידת גימור של הסיכות ויחידת גימור של מחורר וסיכות

גודל נייר

יחידת גימור סיכות

יחידת גימור סיכות, מחורר

Stack (ערימה)

קיזוז

Staple (מהדק)

Stack (ערימה)

קיזוז

Staple (מהדק)

Hole Punch (ניקוב חורים)

A31

297 x 420 מ"מ

(‎11.69 x 16.54 אינץ')

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

A4

210 x 297 מ"מ

(8.27 x 11.7 אינץ')

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

A5

148 x 210 מ"מ

(5.83 x 8.27 אינץ')

check mark

check mark2

X

check mark

check mark2

check mark2

check mark6

A6

‎105 x 148 מ"מ

(‎4.13 x 5.83 אינץ')

check mark

X

X

check mark

X

X

X

Arch B

‎304.8 x 457.2 מ"מ

(‎12 x 18 אינץ')

check mark

X

X

check mark

X

X

X

Banner (כרזה)

רוחב מרבי: 215.9 מ"מ (8.5 אינץ')

אורך מרבי: 1320.8 מ"מ (52 אינץ')

check mark1

X

X

check mark1

X

X

X

Executive

184.2 x 266.7 מ"מ

(7.25 x 10.5 אינץ')

check mark2

check mark2

check mark2

check mark

check mark2

check mark2

check mark2

Folio1

215.9 x 330.2 מ"מ

(8.5 x 13 אינץ')

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

Hagaki

‎100 x 148 מ"מ

(‎3.94 x 5.83 אינץ')

check mark

X

X

check mark

X

X

X

JIS B41

257 x 364 מ"מ

(‎10.12 x 14.33 אינץ')

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

JIS B5

182 x 257 מ"מ

(7.17 x 10.1 אינץ')

check mark

check mark2

check mark2

check mark

check mark2

check mark2

check mark7

Ledger1

‎279.4 x 4431.8 מ"מ

(11 x 17אינץ')

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

משפטי1

215.9 x 355.6 מ"מ

(8.5 x 14 אינץ')

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

Letter

215.9 x 279.4 מ"מ

(8.5 x 11 אינץ')

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

Oficio (Mexico)1

‎215.9 x 340.4 מ"מ

(‎8.5 x 13.4 אינץ')

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

check mark

SRA3

‎320.04 x 449.58 מ"מ

(‎12.6 x 17.7אינץ')

check mark

X

X

check mark

X

X

X

Statement

‎139.7 x 215.9 מ"מ

(5.5 x 8.5 אינץ')

check mark

check mark2

X

X

X

X

X

Universal (אוניברסלי)

check mark3

check mark4

check mark5

check mark8

check mark9

check mark9

X

¾7 מעטפה

98.4 x 190.5 מ"מ

(3.875 x 7.5 אינץ')

check mark

X

X

X

X

X

X

9 מעטפה

98.4 x 225.4 מ"מ

(3.875 x 8.9 אינץ')

check mark

X

X

X

X

X

X

10 מעטפה

104.8 x 241.3 מ"מ

(4.12 x 9.5 אינץ')

check mark

X

X

X

X

X

X

B5 מעטפה

176 x 250 מ"מ

(6.93 x 9.84 אינץ')

check mark2

X

X

X

X

X

X

C5 מעטפה

162 x 229 מ"מ

(9.01‎ x 6.38 אינץ')

check mark1

X

X

X

X

X

X

DL מעטפה

110 x 220 מ"מ

(4.33 x 8.66 אינץ')

check mark

X

X

X

X

X

X


גדלי נייר, נתמכים על ידי התקן גימור לשני קיפולים/קיפול Z והתקן גימור של חוברות

גודל נייר

התקן גימור לשני קיפולים/קיפול Z

יחידת גימור חוברות

קיפול לשלוש

קיפול Z

Stack (ערימה)

קיזוז

Staple (מהדק)

Hole Punch (ניקוב חורים)

קיפול

A3

297 x 420 מ"מ

(‎11.69 x 16.54 אינץ')

X

X

check mark1

check mark1

X

check mark1

X

A4

210 x 297 מ"מ

(8.27 x 11.7 אינץ')

X

check mark

check mark

check mark

X

check mark

X

A5

148 x 210 מ"מ

(5.83 x 8.27 אינץ')

X

X

check mark

X

X

check mark3

X

A6

‎105 x 148 מ"מ

(‎4.13 x 5.83 אינץ')

X

X

check mark1

X

X

X

X

Arch B

‎304.8 x 457.2 מ"מ

(‎12 x 18 אינץ')

X

X

check mark

X

X

X

X

Banner (כרזה)

רוחב מרבי: 215.9 מ"מ (8.5 אינץ')

אורך מרבי: 1320.8 מ"מ (52 אינץ')

X

X

check mark1

X

X

X

X

Executive

184.2 x 266.7 מ"מ

(7.25 x 10.5 אינץ')

X

X

check mark

check mark2

check mark2

check mark2

X

Folio

215.9 x 330.2 מ"מ

(8.5 x 13 אינץ')

X

X

check mark1

check mark1

X

check mark1

X

Hagaki

‎100 x 148 מ"מ

(‎3.94 x 5.83 אינץ')

X

X

check mark1

X

X

X

X

JIS B41

257 x 364 מ"מ

(‎10.12 x 14.33 אינץ')

X

check mark

check mark1

check mark1

X

check mark1

X

JIS B5

182 x 257 מ"מ

(7.17 x 10.1 אינץ')

X

X

check mark

check mark2

X

check mark2

X

Ledger1

‎279.4 x 4431.8 מ"מ

(11 x 17אינץ')

X

check mark

check mark1

check mark1

X

check mark1

X

משפטי1

215.9 x 355.6 מ"מ

(8.5 x 14 אינץ')

X

X

check mark1

check mark1

X

check mark1

X

Letter

215.9 x 279.4 מ"מ

(8.5 x 11 אינץ')

X

check mark1

check mark

check mark

X

check mark

X

Oficio (Mexico)1

‎215.9 x 340.4 מ"מ

(‎8.5 x 13.4 אינץ')

X

X

check mark1

check mark1

X

check mark1

X

SRA3

‎320.04 x 449.58 מ"מ

(‎12.6 x 17.7אינץ')

X

X

check mark

X

X

X

X

Statement

‎139.7 x 215.9 מ"מ

(5.5 x 8.5 אינץ')

X

X

check mark

X

X

X

X

Universal (אוניברסלי)

X

X

check mark4

check mark5

check mark5

X

X

¾7 מעטפה

98.4 x 190.5 מ"מ

(3.875 x 7.5 אינץ')

X

X

X

X

X

X

X

9 מעטפה

98.4 x 225.4 מ"מ

(3.875 x 8.9 אינץ')

X

X

X

X

X

X

X

10 מעטפה

104.8 x 241.3 מ"מ

(4.12 x 9.5 אינץ')

X

X

X

X

X

X

X

B5 מעטפה

176 x 250 מ"מ

(6.93 x 9.84 אינץ')

X

X

check mark1

X

X

X

X

C5 מעטפה

162 x 229 מ"מ

(9.01‎ x 6.38 אינץ')

X

X

check mark1

X

X

X

X

DL מעטפה

110 x 220 מ"מ

(4.33 x 8.66 אינץ')

X

X

X

X

X

X

X


סוגי נייר נתמכים

סוגי נייר נתמכים על ידי המגש הסטנדרטי, המדפסת הרב-תכליתית, מגש המעטפות והדפסה דו-צדדית

סוג נייר

מגש סטנדרטי של 2‏ x‏ 520 גיליונות

מזין רב-תכליתי

מגש מעטפות

הדפסה דו-צדדית

Bond

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Card Stock (כרטיסים)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Colored Paper (נייר צבעוני)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Custom Type (סוג מותאם אישית)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Envelope (מעטפה)

X

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

Glossy (מבריק)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Heavy Glossy (מבריק כבד)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Heavy Paper (נייר כבד)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Labels (מדבקות)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

X

Letterhead (נייר מכתבים)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Light Paper (נייר קל)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Plain Paper (נייר רגיל)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Preprinted (נייר מודפס מראש)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

ממוחזר

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Rough Envelope (מעטפה גסה)

X

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

Rough Cotton (מחוספס כותנה)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

שקפים

X

X

X

X

מדבקות ויניל

X

X

X

X


סוגי נייר הנתמכים על ידי המגשים האופציונליים

סוג נייר

מגש אופציונלי 2 x ‏520 גיליונות

מגש עוקב אופציונלי של 2000 גיליונות

מגש אופציונלי של 2000 גיליונות

Bond

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Card Stock (כרטיסים)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Colored Paper (נייר צבעוני)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Custom Type (סוג מותאם אישית)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Envelope (מעטפה)

X

X

X

Glossy (מבריק)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Heavy Glossy (מבריק כבד)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Heavy Paper (נייר כבד)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Labels (מדבקות)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Letterhead (נייר מכתבים)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Light Paper (נייר קל)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Plain Paper (נייר רגיל)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Preprinted (נייר מודפס מראש)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

ממוחזר

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Rough Envelope (מעטפה גסה)

X

X

X

Rough Cotton (מחוספס כותנה)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

שקפים

X

X

X

מדבקות ויניל

X

X

X


סוגי נייר הנתמכים על ידי סלי הפלט

סוג נייר

סל סטנדרטי

מיכל איסוף כפול

Stack (ערימה)

קיזוז

Stack (ערימה)

Bond

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Card Stock (כרטיסים)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Colored Paper (נייר צבעוני)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Custom Type (סוג מותאם אישית)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Envelope (מעטפה)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Glossy (מבריק)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Heavy Glossy (מבריק כבד)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Heavy Paper (נייר כבד)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Labels (מדבקות)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Letterhead (נייר מכתבים)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Light Paper (נייר קל)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Plain Paper (נייר רגיל)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Preprinted (נייר מודפס מראש)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

ממוחזר

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Rough Envelope (מעטפה גסה)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Rough Cotton (מחוספס כותנה)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

שקפים

X

X

X

מדבקות ויניל

X

X

X


סוגי נייר הנתמכים על ידי יחידת גימור הסיכות והמהדק, יחידת גימור המחורר

סוג נייר

יחידת גימור סיכות

יחידת גימור סיכות, מחורר

Stack (ערימה)

קיזוז

Staple (מהדק)

Stack (ערימה)

קיזוז

Staple (מהדק)

Hole Punch (ניקוב חורים)

Bond

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Card Stock (כרטיסים)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Colored Paper (נייר צבעוני)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Custom Type (סוג מותאם אישית)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Envelope (מעטפה)

סימן ביקורת

X

X

X

X

X

X

Glossy (מבריק)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Heavy Glossy (מבריק כבד)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Heavy Paper (נייר כבד)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

Labels (מדבקות)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

X

X

X

X

Letterhead (נייר מכתבים)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Light Paper (נייר קל)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Plain Paper (נייר רגיל)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Preprinted (נייר מודפס מראש)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

ממוחזר

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Rough Envelope (מעטפה גסה)

סימן ביקורת

X

X

X

X

X

X

Rough Cotton (מחוספס כותנה)

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

סימן ביקורת

X

סימן ביקורת

שקפים

X

X

X

X

X

X

X

מדבקות ויניל

X

X

X

X

X

X

X


סוגי נייר הנתמכים על ידי רכיב הגימור לשלושה קיפולים/קיפול Z ורכיב גימור החוברות

סוג נייר

רכיב גימור לשלושה קיפולים/קיפול Z

יחידת גימור חוברות

קיפול לשלוש

קיפול Z

Stack (ערימה)

קיזוז

Staple (מהדק)

Hole Punch (ניקוב חורים)

קיפול

Bond

סימון אישור

X

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

X

Card Stock (כרטיסים)

X

X

סימון אישור

סימון אישור

X

סימון אישור

X

Colored Paper (נייר צבעוני)

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

Custom Type (סוג מותאם אישית)

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

Envelope (מעטפה)

X

X

X

X

X

X

X

Glossy (מבריק)

סימון אישור

X

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

Heavy Glossy (מבריק כבד)

X

X

סימון אישור

סימון אישור

X

סימון אישור

X

Heavy Paper (נייר כבד)

X

X

סימון אישור

סימון אישור

X

סימון אישור

X

Labels (מדבקות)

X

X

X

X

X

X

X

Letterhead (נייר מכתבים)

X

X

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

Light Paper (נייר קל)

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

Plain Paper (נייר רגיל)

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

Preprinted (נייר מודפס מראש)

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

X

סימון אישור

X

ממוחזר

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

סימון אישור

Rough Envelope (מעטפה גסה)

X

X

X

X

X

X

X

Rough Cotton (מחוספס כותנה)

X

X

סימון אישור

סימון אישור

X

סימון אישור

X

שקפים

X

X

X

X

X

X

X

מדבקות ויניל

X

X

X

X

X

X

X


הערות:

משקלי נייר נתמכים

מגש סטנדרטי אופציונלי 2 x ‏520 גיליונות, ומגש עוקב אופציונלי של 2000 גיליונות

מזין רב-תכליתי

מגש מעטפות

מגש אופציונלי של 2000 גיליונות

60–256 ג'/מ"ר2

(12–68 ליברות bond)

60–216 גרם/מ"ר

(12–57 ליברות bond)

75–90 גרם/מ"ר

(20–24 ליברות bond)

60–216 גרם/מ"ר

(12–57 ליברות bond)


הערות: