מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מחזור:

  1. בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

  2. בחר את המוצר שברצונך למחזר.

הערה: ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף והמיחזור של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המיחזור הפעיל באזורך.