הגדרת התראות בדואר אלקטרוני

קבע את תצורת המדפסת כך שתשלח התראות דוא"ל כאשר החומרים המתכלים עומדים להיגמר, כשיש להחליף או להוסיף נייר, או במקרה של חסימת נייר.

  1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

    הערות:

  2. לחץ על Settings (הגדרות) > Device > Notifications (התראות התקן) > E-mail Alert Setup (הגדרת התראות דוא"ל) ולאחר מכן קבע את תצורת ההגדרות.

    הערה: לקבלת מידע נוסף על הגדרות ה-SMTP פנה לספק הדואר האלקטרוני שלך.
  3. החל את השינויים

  4. לחץ על Setup E-mail Lists and Alerts (הגדרת רשימות והתראות דוא"ל), ואז קבע את תצורת ההגדרות.

  5. החל את השינויים