משלוח המדפסת

לקבלת הנחיות משלוח, בקר באתר http://support.lexmark.com או צור קשר עם התמיכה בלקוחות.