הצהרה על נדיפות

סוג זיכרון

תיאור

זיכרון נדיף

המדפסת משתמשת בזיכרון גישה אקראית (RAM) כדי לאגור זמנית נתוני משתמשים בעת ביצוע משימות הדפסה והעתקה פשוטות.

זיכרון לא נדיף

המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו- NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים מאחסנים את המידע על מערכת ההפעלה, הגדרות המדפסת והרשת. הם מאחסנים גם הגדרות סורק וסימניות ופתרונות מובנים.

כונן אחסון של דיסק קשיח

בחלק מהמדפסות עשוי להיות מותקן כונן קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית למדפסת. הכונן הקשיח מאפשרת למדפסת לשמור נתוני משתמש האגורים ממשימות הדפסה מורכבות, נתוני טפסים ונתוני גופנים.

כונן אחסון חכם (ISD)

בחלק מהמדפסות ייתכן שמותקן ISD. ISD משתמש בזיכרון הבזק לא נדיף כדי לאחסן נתוני משתמשים ממשימות הדפסה מורכבות, נתוני טפסים ונתוני גופנים.


מחק את תוכן כל זיכרון מדפסת מותקן בנסיבות הבאות:

הערה: כדי להשליך כונן אחסון, פעל בהתאם למדיניות ולהליכים של הארגון שלך.