אין אפשרות לקרוא כונן הבזק

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

בדוק אם המדפסת אינה עסוקה בעיבוד משימת הדפסה, העתקה, סריקה או פקס אחרת.


האם המדפסת מוכנה?

עבור אל שלב 3.

עבור לשלב 2.

שלב 2

  • המתן עד שהמדפסת תסיים לעבד את המשימה האחרת.

  • הוצא את כונן ההבזק ואז הכנס אותו.


האם המדפסת מזהה את כונן ההבזק?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

בדוק אם כונן ההבזק מחובר לכניסת USB הקדמית.

הערה: כונן ההבזק לא פועל כשהוא מחובר לכניסת ה-USB האחורית.


האם כונן ההבזק מחובר ליציאה הנכונה?

עבור אל שלב 5.

עבור לשלב 4.

שלב 4

חבר את כונן ההבזק ליציאה הנכונה.


האם המדפסת מזהה את כונן ההבזק?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 5.

שלב 5

ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק לקבלת מידע נוסף ראה כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים.


האם כונן ההבזק נתמך?

עבור אל שלב 7.

עבור לשלב 6.

שלב 6

הכנס כונן הבזק נתמך.


האם המדפסת מזהה את כונן ההבזק?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 7.

שלב 7

הוצא את כונן ההבזק ואז הכנס אותו.


האם המדפסת מזהה את כונן ההבזק?

הבעיה נפתרה.

צור קשר עם תמיכת הלקוחות.