פתרון בעיות

פריט בתפריט

תיאור

Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה)

הדפסת עמודי דוגמה לזיהוי ותיקון פגמים באיכות ההדפסה.