Pisač CS943

Sigurnosne informacije

Pravila označavanja

Izjave o proizvodu

Upoznavanje pisača

Pronalaženje informacija o pisaču

Pronalaženje serijskog broja pisača

Konfiguracije pisača

Upotreba upravljačke ploče

Razumijevanje statusa indikatora

Odabir papira

Postavljanje, instalacija i konfiguracija

Odabir lokacije za pisač

Priključivanje kabela

Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom

Ulaganje papira i posebnih medija

Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i programskih datoteka

Instaliranje hardverskih opcija

Umrežavanje

Osiguravanje pisača

Lociranje sigurnosnog utora

Brisanje memorije pisača

Brisanje pogona za pohranu pisača

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Izjava o postojanosti memorije

Ispisivanje

Ispisivanje s računala

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispisivanje knjižice

Ispisivanje s flash pogona

Podržani flash pogoni i vrste datoteka

Konfiguriranje povjerljivih zadataka

Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

Ispisivanje popisa uzoraka fontova

Ispisivanje popisa direktorija

Postavljanje razdjelnih stranica između kopija

Klamanje ispisanih listova

Bušenje rupica na ispisanim listovima

Presavijanje ispisanih listova

Upotreba ofsetnog slaganja na ispisanim listovima

Otkazivanje zadatka ispisivanja

Prilagođavanje zatamnjenosti tonera

Upotreba izbornika pisača

Karta izbornika

Uređaj

Ispisivanje

Papir

USB pogon

Mreža/priključci

Sigurnost

Usluge oblaka

Izvješća

Rješavanje problema

Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Održavanje pisača

Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu

Postavljanje upozorenja za e-poštu

Pregledavanje izvješća

Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Zamjena dijelova i potrošnog materijala

Čišćenje dijelova pisača

Štednja energije i papira

Premještanje pisača na drugu lokaciju

Otprema pisača

Rješavanje problema

Problemi s kvalitetom ispisa

Problemi s ispisivanjem

Pisač ne reagira

Flash pogon ne može se očitati

Omogućavanje USB priključka

Otklanjanje zaglavljenih papira

Problemi s mrežnom vezom

Problemi s hardverskim opcijama

Problemi s potrošnim materijalom

Problemi s ulaganjem papira

Problemi s kvalitetom boje

Obraćanje službi za korisničku podršku

Recikliranje i odlaganje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda

Obavijesti

Informacije o proizvodu

Obavijest o izdanju

Zaštitni znakovi

Napomene o licenciranju

Razine emisije buke

Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

Litij-ionska punjiva baterija

Odlaganje proizvoda

Vraćanje Lexmarkovih spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Potrošnja energije

Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Obavijest o radijskim smetnjama