Urządzenia wielofunkcyjne CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Definicje pojęć

Informacje dotyczące produktu

Informacje dotyczące drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Odnajdywanie numeru seryjnego drukarki

Wyposażenie drukarki

Korzystanie z panelu sterowania

Dostosowywanie ekranu głównego

Zmiana języka klawiatury na wyświetlaczu

Opis stanów kontrolki

Wybór papieru

Przygotowanie, instalacja i konfiguracja

Wybór miejsca na drukarkę

Podłączanie kabli

Instalowanie opcjonalnych tac

Konfigurowanie i używanie aplikacji na ekranie głównym

Konfigurowanie drukarki w celu faksowania

Konfigurowanie ustawień protokołu SMTP poczty e-mail

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Instalacja i aktualizacja oprogramowania, sterowników oraz oprogramowania sprzętowego

Dostępne elementy opcjonalne

Sieć

Drukowanie strony ustawień menu

Zabezpieczanie drukarki

Czyszczenie pamięci drukarki

Przywracanie ustawień fabrycznych

Informacje o ulotności pamięci

Drukuj

Drukowanie z komputera

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie z napędu flash

Obsługiwane napędy flash i typy plików

Konfiguracja poufnych zadań

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Drukowanie za pomocą profilu Cloud Connector

Drukowanie listy wzorców czcionek

Umieszczanie arkuszy separujących między kopiami

Anulowanie zadania drukowania

Regulowanie intensywności tonera

Kopiuj

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Kopiowanie

Kopiowanie zdjęć

Kopiowanie na papierze firmowym

Kopiowanie na obu stronach arkusza papieru

Zmniejszanie lub powiększanie kopii

Kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu

Sortowanie kopii

Kopiowanie kart

Tworzenie skrótu kopiowania

E-mail

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Wysyłanie wiadomości e-mail

Tworzenie skrótu e-mail

Faks

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Wysyłanie faksu

Planowanie faksu

Tworzenie skrótu do miejsca docelowego dla faksów

Zmiana rozdzielczości faksu

Dostosowywanie intensywności faksu

Drukowanie dziennika faksów

Blokowanie niepożądanych faksów

Wstrzymywanie faksów

Przekazywanie faksów

Skanuj

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Skanowanie do komputera

Skanowanie z wysłaniem na serwer FTP przy użyciu skrótu

Skanowanie do folderu sieciowego za pomocą skrótu

Skanowanie na dysk flash

Skanowanie do profilu Cloud Connector

Używanie menu drukarki

Mapa menu

Urządzenie

Drukuj

Papier

Kopiuj

Faks

E-mail

FTP

Napęd USB

Network/Ports (Sieć/Porty)

Bezpieczeństwo

Cloud Connector

Raporty

Rozwiązywanie problemów

Konserwacja drukarki

Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych

Konfigurowanie powiadomień dotyczących materiałów eksploatacyjnych

Konfigurowanie alarmów e-mail

Oglądanie raportów

Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych

Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych

Czyszczenie części drukarki

Oszczędzanie energii i papieru

Przenoszenie drukarki w inne miejsce

Transport drukarki

Rozwiązywanie problemu

Problemy z jakością wydruku

Problemy z drukowaniem

Drukarka nie odpowiada

Nie można odczytać napędu flash

Włączanie portu USB

Problemy z połączeniem sieciowym

Problemy z materiałami eksploatacyjnymi

Usuwanie zacięć

Problemy z podawaniem papieru

problemy z wysyłaniem wiadomości e-mail

Problemy z faksowaniem

Problemy ze skanowaniem

Problemy z jakością koloru

Kontakt z obsługą klienta

Recykling i utylizacja

Recykling produktów Lexmark

Recykling opakowań firmy Lexmark

Oświadczenia

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe

Oświadczenia dotyczące licencji

Poziomy emisji hałasu

Dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Akumulator litowo-jonowy

Wyrzucanie produktów

Dyrektywa UE w sprawie baterii

Zwrot kaset firmy Lexmark w celu ponownego użycia lub recyklingu

Ostrzeżenie o podatności na ładunki elektrostatyczne

ENERGY STAR

Informacje o temperaturze

Oświadczenie dotyczące lasera

Zużycie energii

Uwagi dotyczące przepisów dla terminali komunikacyjnych

Uwagi dotyczące przepisów związanych z produktami bezprzewodowymi

Uwagi dotyczące składnika modułowego

Zagrożenie promieniowaniem o częstotliwości radiowej

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej