Višefunkcijski uređaji CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326

Sigurnosne informacije

Pravila označavanja

Izjave o proizvodu

Upoznavanje pisača

Pronalaženje informacija o pisaču

Pronalaženje serijskog broja pisača

Konfiguracije pisača

Upotreba upravljačke ploče

Prilagodba početnog zaslona

Promjena jezika tipkovnice na zaslonu

Razumijevanje statusa indikatora

Odabir papira

Postavljanje, instalacija i konfiguracija

Odabir lokacije za pisač

Priključivanje kabela

Postavljanje opcionalnih odlagača

Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

Postavljanje pisača za faksiranje

Konfiguriranje postavki SMTP poslužitelja

Ulaganje papira i posebnih medija

Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i programskih datoteka

Dostupne opcije

Umrežavanje

Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Osiguravanje pisača

Brisanje memorije pisača

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Izjava o postojanosti memorije

Ispisivanje

Ispisivanje s računala

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispisivanje s flash pogona

Podržani flash pogoni i vrste datoteka

Konfiguriranje povjerljivih zadataka

Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

Ispisivanje s Cloud Connector profila

Ispisivanje popisa uzoraka fontova

Postavljanje razdjelnih stranica između kopija

Otkazivanje zadatka ispisivanja

Prilagođavanje zatamnjenosti tonera

Kopiranje

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Izrada kopija

Kopiranje fotografija

Kopiranje na papir sa zaglavljem

Kopiranje na obje strane papira

Smanjenje ili povećanje kopija

Kopiranje više stranica na samo jedan list

Razvrstavanje kopija

Kopiranje kartica

Stvaranje prečaca za kopiranje

E-pošta

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Slanje e-pošte

Stvaranje prečaca za e-poštu

Faks

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Slanje faksa

Zakazivanje faksa

Stvaranje prečaca za odredišni faks

Promjena razlučivosti faksa

Podešavanje zatamnjenja faksa

Ispis zapisnika faksiranja

Blokiranje neželjenih faksova

Stavljanje faksova na čekanje

Prosljeđivanje faksa

Skeniranje

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Skeniranje na računalo

Skeniranje na FTP poslužitelj s pomoću prečaca

Skeniranje u mrežnu mapu pomoću prečaca

Skeniranje na flash pogon

Skeniranje u Cloud Connector profil

Upotreba izbornika pisača

Karta izbornika

Uređaj

Ispisivanje

Papir

Kopiranje

Faks

E-pošta

FTP

USB pogon

Mreža/priključci

Sigurnost

Cloud Connector

Izvješća

Rješavanje problema

Održavanje pisača

Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu

Postavljanje upozorenja za e-poštu

Pregledavanje izvješća

Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Zamjena dijelova i potrošnog materijala

Čišćenje dijelova pisača

Štednja energije i papira

Premještanje pisača na drugu lokaciju

Otprema pisača

Rješavanje problema

Problemi s kvalitetom ispisa

Problemi s ispisivanjem

Pisač ne reagira

Flash pogon ne može se očitati

Omogućavanje USB priključka

Problemi s mrežnom vezom

Problemi s potrošnim materijalom

Otklanjanje zaglavljenih papira

Problemi s ulaganjem papira

Problemi s e-poštom

Problemi s faksiranjem

Problemi sa skeniranjem

Problemi s kvalitetom boje

Obraćanje službi za korisničku podršku

Recikliranje i odlaganje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda

Obavijesti

Informacije o proizvodu

Obavijest o izdanju

Zaštitni znakovi

Napomene o licenciranju

Razine emisije buke

Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

Odlaganje proizvoda

EU direktiva o baterijama

Vraćanje Lexmarkovih spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obavijest o laseru

Potrošnja energije

Regulatorne napomene za telekomunikacijsku terminalnu opremu

Regulatorne napomene za bežične proizvode

Obavijest o modularnoj komponenti

Izloženost zračenju radijskih frekvencija

Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)