Konvencije

Opomba: Opomba označuje koristne informacije.

Opozorilo: Opozorilo označuje, kaj bi lahko poškodovalo strojno ali programsko opremo izdelka.

PREVIDNO: Znak za previdno označuje morebitno nevarno situacijo, v kateri se lahko poškodujete.

Različne vrste izjav o previdnosti vključujejo:

standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Označuje nevarnost poškodbe.
opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Označuje nevarnost električnega šoka.
opozorilna ikona o vroči površini PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Označuje nevarnost opeklin ob dotiku.
opozorilna ikona o nevarnosti, da se izdelek prevrne PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Označuje nevarnost zmečkanin.
opozorilna ikona o nevarnosti, da se uščipnete PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE: Označuje nevarnost tveganja, da vas premični deli stisnejo.