Preklic tiskalnega opravila

Z nadzorne plošče tiskalnika

  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Preklic opravila.

  2. Izberite opravilo, ki ga želite preklicati.

V računalniku

  1. Glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate, storite nekaj od naslednjega:

  2. Izberite opravilo, ki ga želite preklicati.