Spreminjanje jezika tipkovnice na zaslonu

Opomba: Jezik tipkovnice lahko spremenite samo pri opravilih tiskalnika, pri katerih je treba vnesti številke ali črke, npr. pri e-pošti in optičnem branju.
  1. Dotaknite se polja za vnos.

  2. Na tipkovnici pridržite tipko za jezik.

  3. Izberite jezik.