Konfiguracija zaupnih opravil

Uporaba nadzorne plošče

  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Varnost > Nastavitev zaupnega tiskanja.

  2. Konfigurirajte nastavitve.

Uporaba vdelanega spletnega strežnika

  1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

    Opombe:

  2. Kliknite Nastavitve > Varnost > Nastavitev zaupnega tiskanja.

  3. Konfigurirajte nastavitve.

Uporabite

Za

Omejitev neveljavnih kod PIN

Določite omejitev za število neveljavnih vnosov kode PIN.

Opomba: Ko je omejitev dosežena, se vsa tiskalna opravila za to uporabniško ime izbrišejo.

Potek zaupnega opravila

Nastavite čas poteka za zaupna tiskalna opravila.

Opomba: Zadržana zaupna opravila tiskanja so shranjena v tiskalniku, dokler niso ročno sproščena ali izbrisana.

Potek ponovnega opravila

Nastavite čas poteka za tiskalna opravila, ki jih želite ponoviti.

Opomba: Zadržana ponovna opravila so shranjena v pomnilniku tiskalnika za ponovno tiskanje.

Potek opravila za preverjanje

Nastavite čas poteka za tiskanje enega izvoda opravila za oceno kakovosti pred tiskanjem preostalih izvodov.

Opomba: Pri opravilih preverjanja se najprej natisne ena kopija za preverjanje, preden natisnete preostale kopije.

Potek rezerviranega opravila

Nastavite čas poteka za opravila, ki jih želite shraniti v tiskalnik za kasnejše tiskanje.

Opomba: Zadržana rezervirana opravila se samodejno izbrišejo po tiskanju.

Zahtevaj zadržanje vseh opravil

Nastavite, ali želite, da tiskalnik zadrži vsa tiskalna opravila.

Ohrani podvojene dokumente

Nastavite, da tiskalnik natisne vse dokumente z enakim imenom datoteke.