Varčevanje z energijo in papirjem

Konfiguracija nastavitev načinov varčevanja z energijo

način mirovanja
  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Časovne omejitve > Način mirovanja.

  2. Določite, po kolikem času nedejavnosti naj tiskalnik preide v Način mirovanja.

Način hibernacije
  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Upravljanje energije > Časovne omejitve > Način hibernacije.

  2. Izberite, po kolikem času nedejavnosti naj tiskalnik preide v način hibernacije.

  3. Opombe:

Prilagajanje svetlosti zaslona tiskalnika

  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Lastne nastavitve > Svetlost zaslona.

  2. Prilagodite nastavitev.

Varčevanje s potrošnim materialom