Konfiguracija nastavitev SMTP e-pošte

Konfigurirajte nastavitve SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) za pošiljanje optično prebranih dokumentov po e-pošti. Nastavitve se razlikujejo glede na ponudnika storitev e-pošte. Za več informacij si oglejte ponudnike storitev e-pošte.

Preden začnete, se prepričajte, da je tiskalnik povezan v omrežje in da je omrežje povezano z internetom.

Uporaba čarovnika za nastavitev e-pošte v tiskalniku

Opomba: Pred uporabo čarovnika se prepričajte, da je vdelana programska oprema tiskalnika posodobljena. Za več informacij si oglejte Posodabljanje vdelane programske opreme.
 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti E-pošta.

 2. Dotaknite se možnosti Nastavi in nato vnesite e-poštni naslov.

 3. Vnesite geslo.

  Opomba: Glede na ponudnika storitev e-pošte vnesite geslo svojega računa, geslo za program ali geslo za preverjanje pristnosti. Za več informacij o geslu si oglejte seznam ponudnikov storitev e-poštein nato poiščite Geslo naprave.
 4. Tapnite V redu.

Opomba: Če vašega ponudnika ni na seznamu ali če potrebujete dodatne informacije o nastavitvi e-pošte, se obrnite na svojega ponudnika in ga prosite, naj vam posreduje nastavitve za Primarni prehod SMTP, Vrata primarnega prehoda SMTP, Uporabo SSL/TLS in Preverjanje pristnosti strežnika SMPT. Nato nadaljujte z nastavitvijo.

Uporaba menija Nastavitve v tiskalniku

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > E-pošta > Nastavitev e-pošte.

 2. Konfigurirajte nastavitve.

  Opombe:

Uporaba vdelanega spletnega strežnika

 1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

  Opombe:

 2. Kliknite Nastavitve > E-pošta.

 3. V razdelku Nastavitev e-pošte konfigurirajte nastavitve.

  Opombe:

 4. Kliknite Shrani.

Ponudniki storitev e-pošte

Opombe:

AOL Mail

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.aol.com

Vrata primarnega prehoda SMTP

587

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Geslo za program

Opomba: Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran AOL Account Security (Varnost računa AOL), se prijavite v svoj račun in nato kliknite Generate app password (Ustvari geslo za program).


Comcast Mail

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.comcast.net

Vrata primarnega prehoda SMTP

587

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Geslo računa


GmailTM
Opomba: Prepričajte se, da je v vašem Google Računu omogočeno preverjanje v dveh korakih. Če želite omogočiti preverjanje v dveh korakih, obiščite stran Varnost Google Računa, se prijavite v svoj račun in nato v razdelku "Prijava Google" kliknite Preverjanje v dveh korakih.

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.gmail.com

Vrata primarnega prehoda SMTP

587

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Geslo za program

Opombe:

 • Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran Varnost Google Računa, se prijavite v svoj račun in nato v razdelku "Prijava v Google" kliknite Gesla za aplikacije.
 • Možnost "Gesla za aplikacije" je prikazana samo, če je omogočeno preverjanje v dveh korakih.

iCloud Mail
Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočeno preverjanje v dveh korakih.

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.mail.me.com

Vrata primarnega prehoda SMTP

587

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Geslo za program

Opomba: Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran iCloud Account Management (Upravljanje računa iCloud), se prijavite v svoj račun in nato v razdelku Security (Varnost) kliknite Generate Password (Ustvari geslo).


Mail.com

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.mail.com

Vrata primarnega prehoda SMTP

587

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Geslo računa


NetEase Mail (mail.126.com)
Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve NetEase Mail kliknite Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP in nato omogočite IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.126.com

Vrata primarnega prehoda SMTP

465

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Geslo za avtorizacijo

Opomba: Geslo za avtorizacijo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).


NetEase Mail (mail.163.com)
Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve NetEase Mail kliknite Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP in nato omogočite IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.163.com

Vrata primarnega prehoda SMTP

465

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Geslo za avtorizacijo

Opomba: Geslo za avtorizacijo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).


NetEase Mail (mail.yeah.net)
Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve NetEase Mail kliknite Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP in nato omogočite IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.yeah.net

Vrata primarnega prehoda SMTP

465

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Geslo za avtorizacijo

Opomba: Geslo za avtorizacijo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).


Outlook Live

Te nastavitve veljajo za e-poštni domeni outlook.com in hotmail.com.

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.office365.com

Vrata primarnega prehoda SMTP

587

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Geslo računa ali geslo za program

Opombe:


QQ Mail
Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve QQ Mail kliknite Settings (Nastavitve) > Account (Račun). V razdelku POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (Storitev POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV) omogočite POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP) ali IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP).

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.qq.com

Vrata primarnega prehoda SMTP

587

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Koda za avtorizacijo

Opomba: Če želite ustvariti kodo za avtorizacijo, na začetni strani storitve QQ Mail kliknite Settings (Nastavitve) > Account (Račun) in nato v razdelku POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (Storitev POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV) kliknite Generate authorization code (Ustvari kodo za avtorizacijo).


Sina Mail
Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev POP3/SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve Sina Mail kliknite Settings (Nastavitve) > More settings (Več nastavitev) > User-end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP na strani uporabnika) in nato omogočite POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.sina.com

Vrata primarnega prehoda SMTP

587

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Koda za avtorizacijo

Opomba: Če želite ustvariti kodo za pooblastitev, na začetni strani e-pošte kliknite Settings (Nastavitve) > More settings (Več nastavitev) > User-end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP na strani uporabnika) in nato omogočite Authorization code status (Stanje kode za avtorizacijo).


Sohu Mail
Opomba: Prepričajte se, da je v računu omogočena storitev SMTP. Če želite omogočiti storitev, na začetni strani storitve Sohu Mail kliknite Options (Možnosti) > Settings (Nastavitve) > POP3/SMTP/IMAP in nato omogočite IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.sohu.com

Vrata primarnega prehoda SMTP

465

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Neodvisno geslo

Opomba: Neodvisno geslo je na voljo, če je omogočena možnost IMAP/SMTP service (Storitev IMAP/SMTP) ali POP3/SMTP service (Storitev POP3/SMTP).


Yahoo! Mail

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.mail.yahoo.com

Vrata primarnega prehoda SMTP

587

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Geslo za program

Opomba: Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran Yahoo Account Security (Varnost računa Yahoo), se prijavite v svoj račun in nato kliknite Generate app password (Ustvari geslo za program).


Zoho Mail

Nastavitev

Vrednost

Primarni prehod SMTP

smtp.zoho.com

Vrata primarnega prehoda SMTP

587

Uporabi SSL/TLS

Zahtevano

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Onemogočeno

Naslov za odgovor

Vaš e-poštni naslov

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Prijava/navadno

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Uporabi poverilnice naprave SMTP

ID uporabnika naprave

Vaš e-poštni naslov

Geslo naprave

Geslo računa ali geslo za program

Opombe:

 • Pri računih z onemogočenim preverjanjem v dveh korakih uporabite geslo računa.
 • Pri računih z omogočenim preverjanjem v dveh korakih uporabite geslo za program. Če želite ustvariti geslo za program, obiščite stran Zoho Mail Account Security (Varnost računa Zoho Mail), se prijavite v svoj račun in nato v razdelku Application-Specific Passwords (Gesla za programe) kliknite Generate New Password (Ustvari novo geslo).