Konfiguracija obvestil o stanju potrošnega materiala

  1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

    Opombe:

  2. Kliknite Nastavitve > Naprava > Obvestila.

  3. V meniju Potrebščine kliknite Obvestila o stanju potrebščin po meri.

  4. Izberite obvestilo za posamezne potrebščine.

  5. Uveljavite spremembe.