Kopiranje

Privzete nastavitve za kopiranje

Element menija

Opis

Vrsta vsebine

Besedilo

Besedilo/fotografija*

Fotografija

Grafike

Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.

Strani

Enostransko na enostransko*

Enostransko na obojestransko

Obojestransko na enostransko

Obojestransko na obojestransko

Določite način optičnega branja glede na izvirnik.

Opomba: Možnosti Obojestransko na enostransko in Obojestransko na obojestransko se prikažeta samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Barvno

Izklop

Vklop*

Samodejno

Določite, ali želite tiskati barvne natise.

Strani na stran

Izklop*

2 pokončni strani

4 pokončne strani

2 ležeči strani

4 ležeči strani

Določite, koliko slik strani želite natisniti na eno stran lista papirja.

Natisni robove strani

Vklop

Izklop*

Pri tiskanju več strani na eno stran nastavite, da bodo slike obrobljene.

Zbiranje

Izklop [1, 1, 1, 2, 2, 2]

Vklop [1, 2, 1, 2, 1, 2]*

Zaporedoma natisnite več kopij.

Velikost "Kopiraj iz"

[Seznam velikosti papirja]

Nastavite velikost papirja izvirnika.

Opomba: Letter je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. A4 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev.

Vir "Kopiraj v"

Pladenj [x] (1*)

Ročni podajalnik

Usklajevanje samodejno določene velikosti

Določite vir papirja za opravilo kopiranja.

Temnost

1–9 (5*)

Prilagodite temnost optično prebrane slike.

Število kopij

1–9999 (1*)

Določite število kopij.


Napredna obdelava slik

Element menija

Opis

Ravnovesje barv

Od cijana do rdeče

–4–4 (0*)

Od magente do zelene

–4–4 (0*)

Od rumene do modre

–4–4 (0*)

Prilagodite intenzivnost barv med skeniranjem.

Samodejno zaznavanje barve

Občutljivost na barvo

1–9 (5*)

Občutljivost na območje

1–9 (5*)

Nastavite količino barve, ki jo tiskalnik zazna z izvirnika.

Kontrast

Najboljše za vsebino*

0

1

2

3

4

5

Določite kontrast izhoda.

Odstranitev ozadja

Raven

–4–4 (0*)

Prilagodite količino ozadja, vidnega na optično prebrani sliki.

Skeniraj od roba do roba

Vklop

Izklop*

Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.


Upravljanje skrbnika

Element menija

Opis

Dovoli barvne kopije

Vklop*

Izklop

Tiskajte barvne kopije.

Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice

Vklop*

Izklop

Nastavitve kopiranja po meri shranite kot bližnjice.