Nastavitev in uporaba programov na začetnem zaslonu

Ustvarjanje profila na platformi Cloud Connector

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Kopiranje kartic.

 2. Izberite ponudnika storitve v oblaku.

 3. Dotaknite se možnosti Ustvari ali ikona dodajanja profila.

 4. Vnesite enolično ime profila.

  Opomba: Priporočamo, da za zaščito profila ustvarite PIN.
 5. Dotaknite se možnosti V redu in si zabeležite avtorizacijsko kodo.

  Opomba: Avtorizacijska koda velja samo 24 ur.
 6. Odprite spletni brskalnik in obiščite https://lexmark.cloud-connect.co.

 7. Kliknite Naprej in nato sprejmite pogoje uporabe.

 8. Vnesite avtorizacijsko kodo in nato kliknite Poveži.

 9. Prijavite se v račun ponudnika storitve v oblaku.

 10. Podelite dovoljenja.

  Opomba: Da dokončate postopek avtorizacije, odprite profil v 72 urah.

Upravljanje zaznamkov

Ustvarjanje zaznamkov

Zaznamke uporabljajte za tiskanje pogosto dostopanih dokumentov, shranjenih v strežniku ali spletu.

 1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

  Opombe:

  • Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  • Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 2. Kliknite možnost Zaznamki > Dodaj zaznamek in nato vnesite ime zaznamka.

 3. Izberite vrsto protokola naslova in nato storite nekaj od naslednjega:

  • Za HTTP in HTTPS vnesite URL, ki ga želite zaznamovati.

  • Za HTTPS morate namesto naslova IP uporabiti ime gostitelja. Vnesite na primer mojespletnomesto.com/vzorec.pdf namesto 123.123.123.123/vzorec.pdf. Prepričajte se, da se ime gostitelja ujema tudi z vrednostjo običajnega imena (CN-ja) v potrdilu strežnika. Za več informacij o pridobitvi vrednosti CN-ja v potrdilu strežnika si oglejte informacije pomoči za spletni brskalnik.

  • Za FTP vnesite naslov FTP. Na primer mojstreznik/mojimenik. Vnesite vrata FTP. Vrata 21 so privzeta vrata za pošiljanje ukazov.

  • Za SMB vnesite naslov omrežne mape. Na primer mojstrežnik/mojaskupnaraba/mojadatoteka.pdf. Vnesite ime omrežne domene.

  • Po potrebi izberite vrsto preverjanja pristnosti za FTP in SMB.

  Če želite omejiti dostop do zaznamka, vnesite PIN.

  Opomba: Program podpira te vrste datotek: PDF, JPEG, TIFF in spletne strani na osnovi HTML-ja. Pri nekaterih modelih tiskalnika so podprte druge vrste datotek, kot sta DOCX in XLXS.
 4. Kliknite Shrani.

Ustvarjanje map

 1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

  Opombe:

  • Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  • Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 2. Kliknite možnost Zaznamki > Dodaj mapo in nato vnesite ime mape.

  Opomba: Če želite omejiti dostop do mape, vnesite PIN.
 3. Kliknite Shrani.

Opomba: V mapi lahko ustvarite mape ali zaznamke. Za ustvarjanje zaznamka si oglejte Ustvarjanje zaznamkov.