Prilagajanje začetnega zaslona

  1. Na nadzorni plošči se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Vidne ikone na začetnem zaslonu.

  2. Izberite ikone, za katere želite, da bodo prikazane na začetnem zaslonu.

  3. Uveljavite spremembe.